Header image

Základy informačných technológií

Doba trvania kurzu:

40 hodín

Zameranie kurzu:

Informačné a komunikačné technológie

Prerekvizity:

Anglický jazyk

Forma:

Prezenčná + samoštúdium

Ukončenie kurzu:

Teoretický a praktický test, možnosť vystavenia certifikátu

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz "Základy informačných technológií" je zameraný na pochopenie fungovania počítača a jeho periférnych zariadení pre potreby pracovníkov počítačovej podpory na základných úrovniach. Kurz je možné študovať v rámci Lokálnej Cisco sieťovej akadémie na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť (učebné materiály) sa skladá zo 16 kapitol v anglickom jazyku:

 • Zoznámenie s počítačom
 • Pokročilé znalosti počítačovej bezpečnosti
 • Procedúry a náradie pre prácu s počítačom
 • Skladanie počítača krok za krokom
 • Základy preventívnej údržby a odhaľovania porúch
 • Princípy operačných systémov
 • Princípy laptopov a prenosných zariadení
 • Princípy skenerov a tlačiarní
 • Princípy počítačových sietí
 • Princípy počítačovej bezpečnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Pokročilé znalosti osobných počítačov
 • Pokročilé znalosti operačných systémov
 • Pokročilé znalosti laptopov a prenosných zariadení
 • Pokročilé znalosti skenerov a tlačiarní
 • Pokročilé znalosti počítačových sietí

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku spolu s konzultáciami k jednotlivým kapitolám, ktoré by mali frekventanti študovať v rámci samoštúdia. Súčasťou kurzu sú aj praktické ukážky a precvičovanie skladania počítačov a inštalácie operačných systémov a riešenia základných problémov s počítačom v počítačovom laboratóriu.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné absolvovať dva teoretické testy v anglickom jazyku (test zo základných a z pokročilých znalostí) a praktický test (skladanie počítača a inštalácia operačných systémov).

 

Voľné termíny pre kurz č.1: Základy informačných technológií
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
                   
Utorok                    
                   
                   
Streda                    
                   
                   
Štvrtok                    
                   
                   
Piatok                    
                   
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              
    školiteľ 3              

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.