Header image

Rodičovský príspevok pre Združenie rodičov pri SPŠE, Komenského 44, Košice môžu rodičia zaplatiť:

 

  • šekom, ktorý dostane každý žiak,
  • prevodom na číslo účtu 0082126976, kód banky 0900, konštantný symbol 0308, ako variabilný symbol sa môže uviesť číslo napr. 1223, čo znamená 1. ročník, B trieda, žiak s katalógovým číslom 23. Teda prvé číslo je ročník, druhé číslo trieda (A=1, B=2, C=3, ...) a katalógové číslo žiaka.

    IBAN: SK71 0900 0000 0000 8212 6976 
    číslo účtu: 82126976/0900 BIC/SWIFT: GIBASKBX
    Účet je v Slovenskej sporiteľni.
Prosíme rodičov, aby uvádzali meno žiaka, za ktorého platia príspevok, a triedu.

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

000868262
DnesDnes280
Tento týždeňTento týždeň3620
Tento mesiacTento mesiac30428
počet návštev od 26.4.2015