Certifikácia CCNA 2014

Na konci školského roka pribudli ďalší absolventi Cisco akadémie, ktorí získali medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

Certifikát CCNA1 získalo tento rok spolu 18 žiakov, z toho 16  žiakov z II. A pod vedením Ing. Repovkého a 3 žiaci  pod vedením Ing. Svianteka.

Certifikát CCNA2 získalo spolu 10 žiakov, 9 žiakov z III.A pod vedením Ing. Copka a 1 žiak pod vedením Ing. Svianteka.

Certifikát CCNA3 získali 2 žiaci: Matta a Varhanovský zo IV.A pod vedením Mgr. Ploščicu.

Certifikát CCNA4 získal žiak Kuchár, IV.A pod vedením Ing. Copka.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria Certifikácia CCNA 2014

 
Portál MyLearning opäť funkčný

Milí študenti a zamestnanci,

po niekoľkodňovom výpadku portálu MyLearning na strane poskytovateľa portálu Vám oznamujeme, že portál MyLearning je opäť funkčný. Zmenila sa však adresa portálu z pôvodnej spseke.mylearning.sk na spseke.mylearning.elct.sk. Za ťažkosti spôsobené výpadkom portálu sa firma ospravedlňuje.

 
Kampaň "eSkills for Jobs"

Európska komisia na Slovensku v období od 13. mája do 31. júla 2014 (do 24:00) organizuje kampaň s názvom: „eSkills for Jobs“ (Digitálne zručnosti pre vzdelávanie) – ide už o štvrtý ročník testovania IT zručností – IT FITNESS TEST (www.itfitness.sk).

Táto kampaň je na Slovensku koordinovaná IT Asociáciou Slovenska v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom financií SR a s ďalšími partnermi. Testovanie je realizované pod osobnou záštitou pána ministra Dušana Čaploviča a pána štátneho tajomníka Ministerstva financií SR a digitálneho lídra Petra Pellegriniho (MF SR).

Hlavným cieľom on-line testovania je zistiť úroveň základných IT zručností a schopnosti ich efektívne využiť pri štúdiu, v práci a v každodennom živote mládeže, žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj zamestnancov malých a stredných podnikov či širokej verejnosti. Otestovať sa môžu občania všetkých vekových skupín.

Testovanie bude sprevádzať celý rad podporných aktivít a súťaží, ktorých cieľom bude motivovať na účasti čo najvyšší počet respondentov. Všetci, ktorí sa zúčastnia testovania sa automaticky dostávajú do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu.

Výsledky budú vyhlásené v rámci IT Gala 2014, 25. septembra 2014.

 
Certifikácia MikroTik 2014

Po opakovacom školení, ktoré viedol školiteľ Martin Krug, sa dňa 29. 5. 2014 uskutočnila na našej škole historicky prvá certifikácikácia MTCNA.

Školenie absolvovalo spolu 22 študentov, z ktorých trinásti úspešne zvládli a získali priemyselný certifikát MTCNA - MikroTik Certified Network Associate. Tento certifikát zvyšuje ich cenu na trhu práce a umožňuje im ľahšie si nájsť prácu v oblasti sieťových technológií a poskytovateľov internetových služieb.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria Certifikácia MikroTik 2014

 
Slávnostné ukončenie MS 2014

Dňa 23. mája 2014 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie maturitných skúšok na našej škole.

Absolventi školy posledný krát spolu nastúpili v spoločenskej miestnosti, čo podčiarklo jedinečnosť okamihu. V slávnostnom príhovore predsedníčka celoškolskej maturitnej komisie Ing. Mária Pramuková zhodnotila úspešný a bezproblémový priebeh maturít a zároveň všetkým absolventom popriala úspešný štart do nového života. Potom sa slova ujal riaditeľ školy Ing. Štefan Krištín. Vo svojom prejave zhodnotil štvorročné pôsobenie študentov a odmenil študentov, ktorí dosiahli počas štúdia najlepšie výsledky.

Odmenení žiaci:

IV.A: Matej Képeš

Miroslav Petrík

Vladimír Kuchár
IV.C:Milan Cibuľa

Richard Brada

Marko PalušekV mene všetkých študentov poďakoval vedeniu školy a učiteľom za ich svedomitú prácu študent Róbert Balog zo IV.B.

Absolventom prajeme v ďalšom živote všetko dobré, veľa nových pekných zážitkov aj veľa síl, pretože maturita je síce za nimi, ale skutočné skúšky dospelosti ich ešte len čakajú. Veľa šťastia! 

Fotogaléria Slávnostné ukončenie MS 2014

 
Výsledky súťaže v elektrotechnike 2014

13. mája 2014 na škole sa uskutočnil už 19. ročník súťaže o Putovný pohár riaditeľa školy v riešení elektrických obvodov, v ktorej si zmerali svoje sily najúspešnejší riešitelia elektrických obvodov z jednotlivých tried. Súťaže sa zúčastnilo 38 žiakov 1. a 2. ročníka.

Výsledky súťaže:

I. kategória
II. kategória
Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie
Jozef Kondáš I.G
1.
Gabriel Záviš I.E 2.
Roland Körtvely I.E 3.
Pavol Pajtáš I.G 4.
Marek Buhla I.C 5.

Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie
Jaroslav Stromko
II.C 1.
Alexander Brecko II.B 2.
Pavol Silagyi II.C 3.
Richard Grus II.C 4.
Dávid Petráš II.C 5.

Víťazom gratulujeme!
Fotogaléria Súťaž v elektrotechnike 2014

 
Európske solárne dni 2014

Dňa 14. mája 2014 sa uskutočnil už štvrtý ročník „Európskych solárnych dni“ na našej škole, ktoré majú za úlohou poukázať na výhody správneho využívania energie zo Slnka a taktiež majú za úlohu zvyšovať verejné povedomie najmä v súvislosti s fotovoltickou a solárnou termálnou energiou.

V tejto súvislosti sa konali aktivity, prezentácie a vedomostná súťaž pre študentov 1.- 2. ročníka.

Výsledky jednotlivých kategórii:


a, v tvorbe PPT prezentácie s tematikou „Solárna energia a šetrenie energie“

1. miesto - Marek Grešák - 1.D

b, v tvorbe plagátu zameraného na šetrenie energií

1. miesto - Lukáš Pancurák - 1.D

c, vo vedomostnej súťaži

1. miesto – tím 2.E - Stanislav Juhás, Jaroslav Priščák, Daniel Žúdeľ

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým tímom, ktorí sa do podujatia zapojili. Boli Ste naozaj skvelí. Tešíme sa na Vás o rok. 

Fotogaléria Solárne dni 2014

 
Rozlúčka so štvrtákmi 2014

"Keď končí sa Vaša spoločná cesta,
smiech zomrel v tichu opustenej triedy,
zostali po Vás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle
a v ušiach znie Ti ozvena krokov:
poslednou stránkou triednej knihy
zatváraš spomienky niekoľkých rokov".

Úsmevy, slzy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol piatok 9. mája 2014. Na SPŠ elektrotechnickej sa mladší spolužiaci lúčili so študentami končiacich ročníkov. Na nádvorí školy sa zhromaždili všetci pedagógovia a žiaci školy. Následne spolu so svojimi triednymi profesormi nastúpili budúci maturanti.

Nasledovali príhovory, zaznelo mnoho pekných slov. Na záver si najlepší študenti prevzali z rúk pána riaditeľa Ing. Š. Krištína vecné ceny za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach.

A potom už len zvonenie školského zvončeka, ktoré ohlasovalo koniec. Tak veľa šťastia, maturanti.

Fotogaléria Rozlúčka 2014

 
Exkurzia žiakov na TUKE 2014

V dňoch 12. a 15. mája 2014, počas prijímacích skúšok, sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie na TECHNICKEJ UNIVERZITE v Košiciach. Mali možnosť vidieť laboratória a zoznámiť sa s výskumom na týchto katedrách: 

  • Katedra elektroenergetiky
  • Katedra elektrotechniky a mechatroniky
  • Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (Centrum moderných metód radenia a priemyselnej informatiky, Laboratórium Rockwell Automation)
  • Katedra počítačov a informatiky (Laboratórium počítačovej grafiky a rozhraní informačných systémov)
  • Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (inteligentné meracie systémy, aplikovaná kryptografia, radarové technológie, optoelektronické systémy, inteligentné rečové a mobilné komunikačné technológie)
Je dobré, keď majú žiaci možnosť navštíviť niektorú z vysokých škôl, lebo pri záplave informácií je ťažké vybrať si správne. Možno viacerým študentom práve táto exkurzia pomôže pri koncoročnom rozhodovaní, ktorú oblasť štúdia si zvolia od tretieho ročníka a čomu sa chcú v budúcnosti venovať po skončení strednej školy.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 4