20. 11. - Medzinárodný deň bez fajčenia

Medzinárodná asociácia líg proti rakovine každoročne vyhlasuje „Medzinárodný deň bez fajčenia“. Tento rok to bude vo štvrtok 20. novembra. Vyzývame všetkých, študentov aj zamestnancov školy, aby v tento deň svojou fajčiarskou celodennou abstinenciou urobili niečo v prospech vlastného zdravia a prejavili vyššiu ohľaduplnosť voči všetkým nefajčiarom. Nezabudnime tiež na to, že v celom areáli školy a v jej blízkom okolí platí ZÁKAZ FAJČENIA. Dokážme našu zodpovednosť jeho rešpektovaním.

Cez veľkú prestávku budú pracovníčky RÚVZ vo vybranej označenej triede na 2. poschodí realizovať poradenstvo pre študentov. Súčasťou  poradenstva bude meranie CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzér a zisťovanie stupňa závislosti na nikotíne dotazníkovou metódou. Využite možnosť poradiť sa s odborníkmi.

 
Oznam pre žiakov, ktorí majú záujem o Fyzikálnu olympiádu

Milí študenti,

na stránke  http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/FO/56-rocnik-FO-2014-2015/3Sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
sú zverejnené úlohy domáceho kola fyzikálnej olympiády. Pre prvákov sú to úlohy kategórie D, druháci môžu riešiť C. Úlohy domáceho kola je potrebné odovzdať hneď po vianočných prázdninách vyučujúcemu fyziky, prípadne referentke FO Mgr. Viere Vargovej.

 
Červené stužky 2014

Naša škola sa každoročne zapája do kampane Červené stužky, ktorá je venovaná boju proti AIDS. Do výtvarnej súťaži sme poslali za našu školu pohľadnice Katky Golenyovej z 1.B a Daniela Sirového z 1.C.

Chválime ich za aktívnu účasť a vydarené práce.

Organizačný tím a  koordinátorka prevencie Mgr. Mária HrivňákováKatka Golenyová z 1.B

Daniel Sirový z 1.C

 
Deň školských knižníc aj na našej škole

kniznice

Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý je od roku 1999 každoročne vyhlásený Slovenskou pedagogickou knižnicou, sa aj v tomto školskom roku  podarilo zrealizovať  na našej škole.

27. október  2014 - bol dňom  „D“, na ktorý sa tešili predovšetkým prváci, nakoľko toto podujatie bolo práve pre  žiakov 1. ročníka, z ktorých mnohí ani nevedeli, že aj na strednej škole môžu využívať služby školskej knižnice. Vzhľadom na minimalistické rozmery školskej knižnice sme podujatie rozdelili takto: dve sekcie sme realizovali v priestoroch  spoločenskej miestnosti školy a tá najzaujímavejšia bola v samotnej knižnici.

Čítať celý článok...
 
Úspech nášho bývalého žiaka na celosvetovej súťaži CCNA NetRiders 17.10.2014

CCNA NetridersNáš (teraz už bývalý) žiak Vladimír KUCHÁR na celosvetovej súťaži  CCNA NetRiders 17. 10. 2014 vyhral kategóriu "Central Europe". Vladimír Kuchár u nás zmaturoval v máji 2014. Pred rokom (2013) obsadil na tejto súťaži 5. miesto a získal ocenenie Ministra školstva. 

Na túto súťaž sa registroval ešte ako študent našej školy, čím prispel k šíreniu dobrého mena našej školy v zahrančí.   Blahoželáme mu.

Článok IT NEWS : Mladý Slovák vyhral na medzinárodnej súťaži počítačových sietí

Výsledková listina

 
Košický matboj 2014

V piatok 24. októbra 2014 sa konala celoslovenská súťaž Košický Matboj – súťaž družstiev v riešení matematických úloh, ktorú organizuje občianske združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.  Naša škola sa tradične do tejto súťaže zapája ako jediná stredná odborná škola.Tento rok nás reprezentovali dve družstvá:

družstvo Elektrotechnik v zložení Filip Gurbaľ, Erik Vojtko, Branislav Ševc a Peter Gemeľa  a

družstvo Techlyc v zložení Dominik Matis, Adam Szász, Matúš Tóth a Milan Dratva.

Chlapci podali zodpovedný a bojovný výkon a medzi najlepšími mozgami  z  Košických a Prešovských gymnázií, z gymnázií zo Sobraniec, Krompách, Gelnice, Michaloviec, Humenného, Popradu, Starej Ľubovne, Rožňavy, Liptovského Mikuláša, a Banskej Bystrice obsadili veľmi pekné umiestnenie. Zo 44 zúčastnených družstiev sa družstvo Elektrotechnik umiestnilo na 21. mieste a družstvo Techlyc na 30. mieste.

Za ich výkon im ďakujeme a sme na nich hrdí.

FOTO: https://seminar.strom.sk/sk/fotky/galeria/

Za PK prírodovedných predmetov koordinátorka akcie RNDr. K. Sedláková.

 
Návšteva žiakov z Werner von Siemens Gymnázia vo Weissenburgu v Košiciach

V dňoch 06. 10. až 13. 10.  2014 navštívili 12 žiaci a dvaja učitelia z partnerskej školy v Nemecku našu školu.

Nemeckí žiaci a ich slovenskí partneri zažili zaujímavý týždeň nielen v Košiciach. Splavovanie plťou v Červenom Kláštore,  vysokohorská túra vo Vysokých Tatrách, Hámor v Šugovskej doline s praktickou ukážkou, stretnutie s bývalým prezidentom SR Rudolfom Schusterom patrili medzi najzaujímavejšie spoločné akcie.

V Košiciach sme navštívili Goetheho knižnicu, Východoslovenské múzeum, Miklušovu väznicu, Dóm sv. Alžbety, pozreli sme si večerné predstavenie v divadle „Smrť v Benátkach“. Aby naši hostia spoznali aj okolie Košíc, sme sa rozhodli absolvovať nenáročnú vychádzku na Bankov.

Nemeckí žiaci bývali v rodinách svojich slovenských partnerov, kde zažili tradičnú  pohostinnosť Slovákov. Z Košíc odchádzali s najlepšími dojmami. Slovensko vnímali ako krásnu krajinu, v ktorej žijú zaujímaví a milí ľudia.

12 žiakov našej školy a dvaja učitelia navštívia recipročne partnerskú školu v apríli až v máji 2015.

Zaujímavý článok

Fotogaléria 

 
Tablety sa v školách osvedčili, chcú ich učitelia i žiaci

Skúsenosti s výučbou pomocou tabletov a ďalších dotykových technológií boli hlavnou témou konferencie Škola na dotyk live 2, ktorá sa konala v Poprade dňa 16. 10. 2014.  Nadviazala na poznatky získané v pilotnom projekte, ktorý v minulom školskom roku realizovala nezisková organizácia Edulab. Išlo o doposiaľ najväčší projekt zameraný na výučbu pomocou tabletov, participovalo na ňom 100 pedagógov a do kontaktu s tabletmi prichádzalo pravidelne takmer 1 000 žiakov. 
Konferencie sa zúčastnila aj naša kolegyňa PaedDr. Darina Šalagovičová.

Čítať celý článok...
 
Nebuď otrok drog

Milí pedagógovia a žiaci,  pridajte sa k tým, čo bojujú proti drogám a vyhrajte skvelé ceny

Vyhrať môžete 10 tabletov, 10 digitálnych fotoaparátov a 10 telefónov, udelená bude aj Cena generálneho riaditeľa TASR. Súťaž začína 15. októbra.

Súťaž Nebuď otrok drog je pokračovaním úspešného súťažného projektu, ktorý spustila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prostredníctvom portálu Školský servis na začiatku roka 2014. Projekt bol zameraný na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí a stretol sa s veľkým záujmom nielen zo strany žiakov, ale aj učiteľov a rodičov. 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 6