Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 040 01 Košice
v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, Žriedlová 13, Košice

PRIHLÁŠKA NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
v duálnej forme podľa zákona 61/2015 Z.z.

Kód a odbor: 2563 Q POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY, školský rok 2022/2023
Prijímanie prihlášok pre šk. rok 2022/2023 bolo ukončené.

Ďalšie podávanie prihlášok bude aktívne vo februári 2023.