Application logoWiFi eduroam

Bezdrôtová sieť Eduroam na SPŠE

Eduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci sa podporou mobility a roamingu v rámci sieťach národného výskumu a vzdelávania. Jeho nosnou myšlienkou je umožnenie študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v hostiteľskej organizácii zapojenej tak isto do projektu, prostredníctvom svojich domácich prístupových údajov pre autentifikáciu. Ďalšie informácie o projekte eduroam a súvisiacich aktivitách sú uvedené na stránke www.eduroam.org. Projekt eduroam je implementovaný v Európe, Kanade, Austrálii, USA a v Japonsku.


Dostupnosť

Pripojenie k sieti Eduroam je možné na nasledujúcich prístupových bodoch: Hlavná budova a priľahlé chodby, Komenského 44, Košice.


Registrácia

Pre pripojenie do školskej WiFi siete (eduroam) musíte súhlasiť s podmienkami pripojenia, pričom prvotnú aktiváciu vykonáte prihlásením cez školský emailový účet kliknutím na nasledujúce tlačidlo
Po registrácii vám prídu na školský e-mailový účet prihlasovacie údaje. Ak s heslom nie ste spokojní, môžete si ho na rovnakej stránke zmeniť.


Pripojenie

Pripojenie na bezdrôtovú sieť eduroam je umožnené všade tam, kde v zozname dostupných sietí nájdete názov (SSID) eduroam. Pripojenie je monitorované a je preto nutné počas pripojenia dodržiavať pravidlá etikety a netikety a tiež zákony a vyhlášky platné na území Slovenskej republiky.

Prehľad konfiguračných nastavení:

Zabezpečenie (authentication) WPA2 Enterprise
Metóda EAP (EAP type) PEAP (Protected EAP)
Overenie MS-CHAPv2
Certifikát CA (CA Certificate) Je možné stiahnuť vo formáte CER alebo DER
Názov siete (SSID) eduroam
Identita Login získaný pri registrácii
Anonymná identita Nevyplňovať
Doména Nevyplňovať alebo spseke.sk
Heslo Získané pri registrácii
IP adresa Automaticky (DHCP)

Pre využívanie služieb poskytnutých sieťou eduroam, je potrebná WiFi karta alebo mobilné zaradenie, ktoré podporuje normu 802.11n a musíte byť v dosahu WiFi pripojenia.

V prípade, že používatelia využívajú OS Windows 7/8/10, majú možnosť si nastaviť potrebné bezpečnostné nastavenia pomocou automatizovaného skriptu, ktorý používateľ spustí s administrátorskými oprávneniami.

Pre študentov a zamestnancov našej školy (SPŠE) je potrebné:
1. Mať aktivované pripojenie. Aktivácia pripojenia prebieha automaticky. Akékoľvek iné zmeny v aktivácii zabezpečuje poverená osoba, ktorou je Ing. Michal Copko.
2. Nastaviť si zariadenie podľa uvedených konfigurácií.

Pre zahraničných študentov a hostí je potrebné:
1. Byť zapojený do projektu eduroam vo svojej domácej inštitúcii.
2. Nastaviť si zariadenie podľa uvedených konfigurácií.


Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám poskytneme všetky dostupné informácie a pomôžeme pri riešení problémov spojených so sieťou eduroam na emailovej adrese wifi@spseke.sk. Taktiež môžete kontaktovať zodpovednú osobu Ing.Michala Copka na adrese copko@spseke.sk.