Vytlačiť 

 Vyhodnotenie projektu 

 Sumár SPŠE Košice 2017

 

 Vytvorené učebné texty/metodické listy:

  1- 3D simulačný program CIROS® Education (školenie pedagogických odborných pracovníkov)

  2 - Programové riadenie činnosti jednoduchého dopravníka bez snímačov pomocou PLC Simatic

  3 - Riadenie činnosti jednoduchého dopravníka so snímačmi pomocou PLC Simatic

  4 - Riadenie činnosti dopravníka s triedením materiálov pomocou PLC Simatic

  Pracovné listy CIROS