Vytlačiť 

Denník - Holandsko (marec 2009)

Denník Poľsko (apríl 2009)

Článok v novinách

Naše pocity z Poľska

Informácie o projekte MEEU