Vytlačiť 

Počas stáže študenti vytvorili vzdelávacie materiály z tém, ktorým sa v zahraničí venovali: