Vytlačiť 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v tomto roku organizuje už 8. ročník podujatia s názvom DNI ENERGIÍ. Pretože sme inštitúcia, ktorej záleží na tom, aby sme žili v čistom a zdravom prostredí, snažíme sa aj formou osvety a súťaží šíriť myšlienky šetrenia energií, efektívneho nakladania s nimi a tiež podporovať také spôsoby výroby energie, ktoré majú na naše prostredie najmenej negatívnych vplyvov. 

Termín podujatia:  22. a 23. marca 2018

Cieľom podujatia je:

Podujatie je určené:

Podmienkou vstupu je:

registračný formulár on-line registračný formulár DOC  

Podmienky súťaže:

 Hlavná kategória – tvorivá

  1. Vytvoriť jeden animovaný spot na šetrenie energie:
  1. Vytvoriť jednu PPT prezentáciu zameranú na znižovanie spotreby energie v domácnosti alebo vo svojej škole:
  1. Vymyslieť, zhotoviť produkt alebo maketu s tematikou úspory energie v spolupráci so svojimi učiteľmi, spolužiakmi alebo rodičmi, ktorý bude nápaditý a bude finančne nenáročný :

Vedľajšia kategória - umelecká

Vytvoriť  tri výkresy s tematikou „Energie medzi nami“ za svoju školu:

Do súťaže sa môžu zapojiť tímy žiakov zo základných škôl na území mesta a z Košického kraja.

Práce žiakov bude hodnotiť komisia zložená z učiteľov odborných predmetov. Hodnotitelia budú posudzovať podľa nasledujúcich kritérií:

Finalisti budú prezentovať svoje práce v deň konania podujatia.

Tešíme sa na vás!

 Leták: 8. ročník podujatia pre ZŠ s názvom DNI ENERGIÍ