PCI 2. ročník - Základy PS a smerovanie
(PCI2r)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Predmet sieťové technológie je rozšírením Cisco sieťovej akadémie a študenti sa v ňom dozvedia ako fungujú počítačové siete, internet, nakonfigurujú si reálne zariadenia používané v praxi.

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč