VYT 1. ročník - HW a SW
(VYT1R)

 This course requires an enrolment key


Hardware a software počítača, práca s operačným systémom a kancelárskym balíkom.

This course requires an enrolment key