Programovanie Java v prostredí Processing (aktualizuje Ing. Janoušek 2019)
(PNK101)

 This course requires an enrolment key

Kurz, ktorý Vás má uviesť do prostredia objektového programovania. V prostredí Processingu zistíte, že vytváranie objektových programov je veľmi príjemné. Tvorcovia aplikácie vychádzali z myšlienky vytvoriť príjemné a jednoduché prostredie bez úskalí aké majú profesionálne vývojové aplikácie.

This course requires an enrolment key