ROBOKLUB - Programovanie Mikropočítačov v assambleri ATMEL 8051, 4051, 2051 (aktualizuje Ing.Janoušek 2019 )
(ROBOKLUB Assambler 8051 )

 This course requires an enrolment key

Kurz výpočtovej techniky pre tretí ročník SPŠE. Kurz obsahuje informácie o prevodoch v číselných sústavách, fungovaní mikroprocesorov rady 8051, o inštrukciách a ich použití. V kurze sú tiež uvedené vzorové programy alebo ich časti v jazyku symbolických inštrukcií - tzv. Assembler.

This course requires an enrolment key