VYT 3. ročník - Mikroprocesorová technika (MIT) [C jazyk a Arduino] (aktualizuje Ing.Janoušek 2019)
(VYT3R-MIT)

 This course requires an enrolment key

Predmet zameraný na výpočtovú techniku - mikropočítače a ich programovanie v C jazyku

This course requires an enrolment key