STE 4. ročník - Smerovanie, bezpečnosť a WAN
(STE4R)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Kurz zameraný na počítačové siete LAN, MAN a WAN. Dozviete sa ako vybaviť počítač sieťovou kartou, aké zariadenia sa podieľajú hardwarovo na komunikácii, ale dozviete sa aj podrobnosti o softvéri, ktorý sa podiela na výmene údajov v rámci siete. Najväčší sponzor je firma CISCO, ktorá študentom poskytne vzdelanostný certifikát.

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč