Oznamy pre učiteľov - november 2014

Prezentáciu z porady dňa 12. novembra 2014 nájdete po prihlásení v časti Dokumenty->Zápisnice.

Šablónu pre pracovné listy nájdete v časti Dokumenty -> Vzorové materiály. V učebných textoch je možné okrem fontu Tahoma použiť aj font Times New Roman.