Výstupný dotazník z projektu ESF pre učiteľov

Milé kolegyne, milí kolegovia,
nájdite si, prosím, čas na vyplnenie tohoto dotazníka, ktorý je nutnou podmienkou pre vyhodnotenie celého projektu a pomôže nám pri iných aktivitách tohoto druhu. Dotazník Vám nezaberie viac ako 10 minút Vášho času. Za jeho úplné a zodpovedné vyplnenie vopred ďakujeme.

Projektový tím.

Dotazník nájdete na stránke http://bit.ly/spseke-esf-dotaznik2015