Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Tohtoročný deň otvorených dverí sa uskutoční v stredu 22. novembra 2023 od 12:30 do 17:00.


štátna stredná škola
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj

Sme štátnou strednou školou, na ktorej sa neplatí žiadne školné.

Dostatočný počet študentov nám zaručuje potrebný rozpočet pre nákup moderného vybavenia a učebných pomôcok.


4-ročné maturitné štúdium
3-ročné pomaturitné štúdium

Maturitné štúdium poskytujeme v odboroch 2675M Elektrotechnika a 2561M Informačné a sieťové technológie.

V spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom poskytujeme duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium v odbore 2563Q Počítačové systémy.


medzinárodná spolupráca
v programe Erasmus+

Každoročne podávame projekty v rámci európskeho programu Erasmus+, v rámci ktorých naši žiaci môžu absolvovať niekoľkotýždňové stáže v zahraničí a zlepšiť si tak odborné i jazykové zručnosti.


poskytujeme stravovanie
a ubytovanie

Školský internát poskytuje ubytovanie pre 150 žiakov stredných škôl najmä z košického kraja.

Školská jedáleň poskytuje obedy pre študentov školy a celodennú stravu pre žiakov ubytovaných v internáte.


v škole študuje 817 žiakov

Žiaci maturitného štúdia sú vo veku 15-19 rokov. Žiaci pomaturitného štúdia sú vo veku 19-26 rokov.

Zo všetkých žiakov na škole je približne 30 dievčat.


škola má 105 zamestnancov

O žiakov sa na škole stará 65 pedagogických zamestnancov a 40 nepedagogických. Zabezpečujú kvalitnú výučbu a plynulý chod školy, jedálne a internátu.

Priemyselná
informatikav odbore Elektrotechnika

Čo je priemyselná informatika?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Elektrotechnika. Postupne sa s ním, cez predmety ako Robotika, Automatizácia, či Prax, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V treťom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš špecializovať práve na Priemyselnú informatiku.

Čo sa naučíš na priemyselnej informatike?

 • programovať robotov, aby robili to, čo chceš ty
 • vytvárať modely a simulácie logických systémov, aby si vedel odhadnúť, ako sa budú správať ešte pred tým, než ich reálne postavíš
 • zapájať a testovať logické systémy, ktoré pomáhajú riadiť výrobné prevádzky napríklad v automobilkách
 • vybrať správne senzory pre snímanie rôznych parametrov prostredia a akčné členy na ovládanie pohybu alebo zobrazovania informácií
 • vytvárať grafické rozhranie pre ovládanie logických systémov a výrobných procesov
 • programovať logické automaty (PLC) od svetoznámych značiek ako Siemens, či ABB
 • pracovať s elektropneumatickými systémami od lídra na poli automatizácie, spoločnosti FESTO

Čo môžem robiť, keď vyštudujem priemyselnú informatiku?

Môžeš sa zamestnať ako PLC programátor, mechatronik, technik riadiacich systémov, navrhovať výrobné linky a automatizáciu výrobných procesov, zapájať inteligentné domácnosti a budovy, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

Elektro­energetikav odbore Elektrotechnika

Čo je elektroenergetika?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Elektrotechnika. Postupne sa s ním, v predmetoch ako Prax, Elektrotechnika, či Silnoprúdové zariadenia, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V treťom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš špecializovať práve na Elektroenergetiku.

Čo sa naučíš na elektroenergetike?

 • zapájať elektrické rozvody v budovách
 • vytvárať dokumentáciu pre elektrické rozvody v budovách
 • rôzne spôsoby výroby a prenosu elektrickej energie od elektrární až po firmy a domácnosti
 • spôsoby efektívneho využívania elektrickej energie, aby sa z nej stratilo čo najmenej a využilo čo najviac
 • odmerať vlastnosti elektrických rozvodov, overiť ich správne fungovanie a odhaliť poruchu
 • upraviť parametre rozvodov tak, aby si k nim vedel pripojiť spotrebiče od smartfónu až po elektromotor
 • môžeš získať certifikát o spôsobilosti pracovať na elektrických zariadeniach do 1000V (takzvaný §21)

Čo môžem robiť, keď vyštudujem elektroenergetiku?

Môžeš sa zamestnať ako elektrotechnik vo výrobe, revízny technik elektrotechnických zariadení, projektant elektrických rozvodov, pracovník v riadiacom centre výroby a distribúcie elektrickej energie, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

Vývoj IKT riešení v odbore Informačné a sieťové technológie

Čo je vývoj IKT riešení?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. Postupne sa s ním, v predmetoch ako Úvod do programovania, Webové technológie, či Aplikovaná informatika, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V druhom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš ďalej špecializovať práve na Vývoj IKT riešení, čiže na vývoj aplikácií.

Čo sa naučíš na vývoji IKT riešení?

 • programovať v najpoužívanejších programovacích jazykoch dneška - Python, C, Java
 • využívať dobre známe algoritmy zo sveta IT
 • vytvárať webové stránky v jazykoch HTML, CSS a JS
 • navrhovať, vytvárať a spravovať databázy v jazyku SQL
 • programovať zariadenia v Internete vecí - IoT (inteligentné domácnosti, systémy na sledovanie životného prostredia, zabezpečovacie systémy)
 • tvoriť aplikácie pre mobilné platformy na báze Androidu
 • pracovať s modernými vývojárskymi nástrojmi podľa metodík využívaných v priemysle (scrum, continuous delivery and integration)

Čo môžem robiť, keď vyštudujem vývoj IKT riešení?

Môžeš sa zamestnať ako IT tester, tvorca a administrátor webových portálov, vývojár mobilných aplikácií, programátor počítačových aplikácií a hier, dátový analytik, či programátor mikrokontrolérov v IoT, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

IKT systémy
a ich správav odbore Informačné a sieťové technológie

Čo sú IKT systémy a ich správa?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. Postupne sa s ním, v predmetoch ako Hardvér počítača, Počítačové siete, či Prax, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V druhom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš ďalej špecializovať práve na oblasť IKT systémov a ich správu, teda administráciu systémov a sietí.

Čo sa naučíš na IKT systémoch a ich správe?

 • spravovať operačné systémy Linux a Windows Server, nastavovať na nich rôzne služby a úrovne zabezpečenia
 • vytvárať jednoduché skripty v jazykoch Bash a PowerShell pre automatizáciu úloh v operačných systémoch
 • navrhovať a konfigurovať počítačové siete a ich služby, odhaľovať poruchy a riešiť problémy v sieťach
 • vybrať komponenty počítačovej zostavy a poskladať z nich funkčný počítač
 • odhaľovať chyby v operačnom systéme
 • identifikovať bezpečnostné hrozby v počítačových sieťach a systémoch a úspešne sa proti nim brániť

Čo môžem robiť, keď vyštudujem IKT systémy a ich správu?

Môžeš sa zamestnať ako administrátor serverových operačných systémov, sieťový administrátor, administrátor cloudových riešení, IT technik, špecialista IT bezpečnosti, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.