Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Tohtoročný záznam z predstavenia školy na online DOD s môžete pozrieť na portáli YouTube.


štátna stredná škola
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj

Sme štátnou strednou školou, na ktorej sa neplatí žiadne školné.

Dostatočný počet študentov nám zaručuje potrebný rozpočet pre nákup moderného vybavenia a učebných pomôcok.


4-ročné maturitné štúdium
3-ročné pomaturitné štúdium

Maturitné štúdium poskytujeme v odboroch 2675M Elektrotechnika a 2561M Informačné a sieťové technológie.

V spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom poskytujeme duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium v odbore 2563Q Počítačové systémy.


medzinárodná spolupráca
v programe Erasmus+

Každoročne podávame projekty v rámci európskeho programu Erasmus+, v rámci ktorých naši žiaci môžu absolvovať niekoľkotýždňové stáže v zahraničí a zlepšiť si tak odborné i jazykové zručnosti.


poskytujeme stravovanie
a ubytovanie

Školský internát poskytuje ubytovanie pre 150 žiakov stredných škôl najmä z košického kraja.

Školská jedáleň poskytuje obedy pre študentov školy a celodennú stravu pre žiakov ubytovaných v internáte.


v škole študuje 817 žiakov

Žiaci maturitného štúdia sú vo veku 15-19 rokov. Žiaci pomaturitného štúdia sú vo veku 19-26 rokov.

Zo všetkých žiakov na škole je približne 30 dievčat.


škola má 105 zamestnancov

O žiakov sa na škole stará 65 pedagogických zamestnancov a 40 nepedagogických. Zabezpečujú kvalitnú výučbu a plynulý chod školy, jedálne a internátu.

Priemyselná
informatikav odbore Elektrotechnika

Čo je priemyselná informatika?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Elektrotechnika. Postupne sa s ním, cez predmety ako Robotika, Automatizácia, či Prax, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V treťom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš špecializovať práve na Priemyselnú informatiku.

Čo sa naučíš na priemyselnej informatike?

 • programovať robotov, aby robili to, čo chceš ty
 • vytvárať modely a simulácie logických systémov, aby si vedel odhadnúť, ako sa budú správať ešte pred tým, než ich reálne postavíš
 • zapájať a testovať logické systémy, ktoré pomáhajú riadiť výrobné prevádzky napríklad v automobilkách
 • vybrať správne senzory pre snímanie rôznych parametrov prostredia a akčné členy na ovládanie pohybu alebo zobrazovania informácií
 • vytvárať grafické rozhranie pre ovládanie logických systémov a výrobných procesov
 • programovať logické automaty (PLC) od svetoznámych značiek ako Siemens, či ABB
 • pracovať s elektropneumatickými systémami od lídra na poli automatizácie, spoločnosti FESTO

Čo môžem robiť, keď vyštudujem priemyselnú informatiku?

Môžeš sa zamestnať ako PLC programátor, mechatronik, technik riadiacich systémov, navrhovať výrobné linky a automatizáciu výrobných procesov, zapájať inteligentné domácnosti a budovy, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

Elektro­energetikav odbore Elektrotechnika

Čo je elektroenergetika?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Elektrotechnika. Postupne sa s ním, v predmetoch ako Prax, Elektrotechnika, či Silnoprúdové zariadenia, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V treťom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš špecializovať práve na Elektroenergetiku.

Čo sa naučíš na elektroenergetike?

 • zapájať elektrické rozvody v budovách
 • vytvárať dokumentáciu pre elektrické rozvody v budovách
 • rôzne spôsoby výroby a prenosu elektrickej energie od elektrární až po firmy a domácnosti
 • spôsoby efektívneho využívania elektrickej energie, aby sa z nej stratilo čo najmenej a využilo čo najviac
 • odmerať vlastnosti elektrických rozvodov, overiť ich správne fungovanie a odhaliť poruchu
 • upraviť parametre rozvodov tak, aby si k nim vedel pripojiť spotrebiče od smartfónu až po elektromotor
 • môžeš získať certifikát o spôsobilosti pracovať na elektrických zariadeniach do 1000V (takzvaný §21)

Čo môžem robiť, keď vyštudujem elektroenergetiku?

Môžeš sa zamestnať ako elektrotechnik vo výrobe, revízny technik elektrotechnických zariadení, projektant elektrických rozvodov, pracovník v riadiacom centre výroby a distribúcie elektrickej energie, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

Vývoj IKT riešení v odbore Informačné a sieťové technológie

Čo je vývoj IKT riešení?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. Postupne sa s ním, v predmetoch ako Úvod do programovania, Webové technológie, či Aplikovaná informatika, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V druhom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš ďalej špecializovať práve na Vývoj IKT riešení, čiže na vývoj aplikácií.

Čo sa naučíš na vývoji IKT riešení?

 • programovať v najpoužívanejších programovacích jazykoch dneška - Python, C, Java
 • využívať dobre známe algoritmy zo sveta IT
 • vytvárať webové stránky v jazykoch HTML, CSS a JS
 • navrhovať, vytvárať a spravovať databázy v jazyku SQL
 • programovať zariadenia v Internete vecí - IoT (inteligentné domácnosti, systémy na sledovanie životného prostredia, zabezpečovacie systémy)
 • tvoriť aplikácie pre mobilné platformy na báze Androidu
 • pracovať s modernými vývojárskymi nástrojmi podľa metodík využívaných v priemysle (scrum, continuous delivery and integration)

Čo môžem robiť, keď vyštudujem vývoj IKT riešení?

Môžeš sa zamestnať ako IT tester, tvorca a administrátor webových portálov, vývojár mobilných aplikácií, programátor počítačových aplikácií a hier, dátový analytik, či programátor mikrokontrolérov v IoT, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

IKT systémy
a ich správav odbore Informačné a sieťové technológie

Čo sú IKT systémy a ich správa?

Je to zameranie v maturitnom študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. Postupne sa s ním, v predmetoch ako Hardvér počítača, Počítačové siete, či Prax, stretávaš počas prvých rokov štúdia. V druhom ročníku sa môžeš rozhodnúť, že sa budeš ďalej špecializovať práve na oblasť IKT systémov a ich správu, teda administráciu systémov a sietí.

Čo sa naučíš na IKT systémoch a ich správe?

 • spravovať operačné systémy Linux a Windows Server, nastavovať na nich rôzne služby a úrovne zabezpečenia
 • vytvárať jednoduché skripty v jazykoch Bash a PowerShell pre automatizáciu úloh v operačných systémoch
 • navrhovať a konfigurovať počítačové siete a ich služby, odhaľovať poruchy a riešiť problémy v sieťach
 • vybrať komponenty počítačovej zostavy a poskladať z nich funkčný počítač
 • odhaľovať chyby v operačnom systéme
 • identifikovať bezpečnostné hrozby v počítačových sieťach a systémoch a úspešne sa proti nim brániť

Čo môžem robiť, keď vyštudujem IKT systémy a ich správu?

Môžeš sa zamestnať ako administrátor serverových operačných systémov, sieťový administrátor, administrátor cloudových riešení, IT technik, špecialista IT bezpečnosti, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.