Header image

Školský rok  2019/2020

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
  • matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ) sa bude konať v čase od 4. mája 2020 do 7. mája 2020.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 18. mája 2020 do 22. mája 2020.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31.3. – 3.4. 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov  a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020sa uskutoční v termíne 3.–8. september 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3.augusta 2020.

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Harmonogram na EČ a PFIČ  MS 2020

17.03.2020 – SJL

Harmonogram na EČ MS 2020 – Slovenský jazyk a literatúra

9.00

Príchod žiakov do školy

9.20

Žiaci vchádzajú do maturitných miestností.                  Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú žiakom potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. 

9.45 - 11.25

Administrácia testov  EČ MS             

11.25 - 12.20

Prestávka žiakov

12.20

Žiaci v učebniach pod dozorom administrátorov

12.20

Zverejnenie tém PFIČ MS

13.00 - 15.30

Administrácia PFIČ MS

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS  SJL

  • Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

  • Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu).

 

Harmonogram na EČ a PFIČ  MS 2020

18.03.2020– AJ

Harmonogram na EČ MS 2020 – Anglický jazyk

9.00

Príchod žiakov do školy

9.20

Žiaci vchádzajú do maturitných miestností.          Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú žiakom potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. 

9.45 –11.45  9.45 - 11.25 

Administrácia testov  EČ MS (B2)

Administrácia testov  EČ MS (B1)

11.25 - 12.30

Prestávka žiakov                                   B2 od 11.45 hod. do 12.30 hod.

12.30

žiaci v učebniach pod dozorom administrátorov

12.30

Zverejnenie tém PFIČ MS

13.00 - 14.00

Administrácia PFIČ MS                           AJ B1 a AJ B2

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS  SJL

 Anglický jazyk (AJ B1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

  • Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

  • Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou  (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

 Anglický jazyk (AJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

  • Trvanie EČ MS: 120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

  • Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou  (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

  

Harmonogram na EČ MS 2020

 

Harmonogram na EČ MS 2020 – Matematika

19.03.2020 - MAT

9.00

Príchod žiakov do školy

9.15 – 9.45

Žiaci vchádzajú do maturitných miestností.                Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú žiakom potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. 

9.45 - 12.15

Administrácia testov  EČ MS

 

Matematika (MAT)

  • Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
000665658
DnesDnes177
Tento týždeňTento týždeň1502
Tento mesiacTento mesiac2515
počet návštev od 26.4.2015