Header image

Školský rok  2018/2019

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 /utorok/.
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 /streda/.
  • matematika dňa 14. marca 2019 /štvrtok/.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ) sa bude konať v čase od 6. mája 2019 do 10. mája 2019.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 20. mája 2019 do 24. mája 2019.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. –12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov  a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
000529127
DnesDnes83
Tento týždeňTento týždeň1014
Tento mesiacTento mesiac4999
počet návštev od 26.4.2015