Stredoškolská odborná činnosŤ

 

2020/2021

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 18. februára 2021  8:00 online

 

Výsledková listina Školského kola SOČ 2020/2021 - 43. ročník tu

 

 

2019/2020

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 18. februára 2020

Výsledková listina školského kola SOČ 2020  tu   a foto  tu

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2018-2019

 

Výsledková listina školského kola SOČ 26.2.2019  tu Foto 1   2

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2017-2018

 

 

Výsledková listina školského kola SOČ 20.02.2018  tu       foto a video .

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2016-2017

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo  21. februára 2017

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2016-2017 Tu

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2015-2016

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo  23. februára 2016 

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2015-2016 Tu

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2014-2015

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo  18. februára 2015 

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2014-2015 Tu

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2013-2014

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo  25. februára 2014 

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2013-2014 Tu

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2012-2013

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo  26. februára 2013 

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2012-2013 Tu

Fotky zo školského kola SOČ 2012- 2013  Tu  

 

 

--------------------------------------------------------------

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo  22. februára 2012 

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2011-2012 Tu

 

Fotky zo školského kola SOČ 2011- 2012  Tu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledková listina  školského kola SOČ 2010-2011 Tu

 

Fotky zo školského kola SOČ 2010-2011  Tu   a ďalšie Tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ 2009/2010

 

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnílo 11februára 2010 .      Foto  tu !

 

 

Výsledková listina školského kola  SOČ  2009/2010

 

Kategória :  02 Matematika, fyzika, informatika

       1. Názov práce : Webová prezentácia – šoféruj.sk

            Autor : Martin Peterčák Trieda:  4.F

            Spoluautor : Martin Vyrostko Trieda:  4.F                           Spoluautor : Marián Kern Trieda:  4.F

 

       2. Názov práce : Portál sociálnej siete postavený na vlastnom MVC frameworku

            Autor : Peter Šromovský Trieda:  4.B

       

Kategória :  08  Ochrana a tvorba životného prostredia

         1. Názov práce : KEBY NEBOL ČERNOBYĽ

            Autor : Taras Kapraľ     Trieda:  4.D

 

Kategória :  14 Tvorba učebných pomôcok, didaktickej techniky

       1 . Názov práce : Riadenie dopravy a úprava materiálu pomocou PLC Panasonic

           Autor : Erik Vresilovič  Trieda:  4.F               Spoluautor : Ľuboš Suchý Trieda:  4.F

 

       2. Názov práce : Riadenie teploty v peci prostredníctvom  automatu SIMATIC a vizualizácie pomocou programového      

                                  systému   CONTROL WEB 5.

           Autor : Martin Brestovič Trieda:  4.B

 

       3. Názov práce : Riadenie stavebnice FischerTechnik pomocou priemyselného automatu Simatic

          Autor : Viliam Vilmoš Trieda:  4.B                 Spoluautor : Karol Milľo Trieda:  4.B

 

       4. Názov práce : Príručká pre prácu s PLC Twido

         Autor : Dana Novisedláková Trieda:  4.F            Spoluautor : Žofia Orságová Trieda:  4.F

 

       5. Názov práce :  Rozložené PC

             Autor : Peter Lastovecký Trieda:  4.C              Spoluautor : Ján Šándor  Trieda:  4.C

 

Kategória :  11 Elektrotechnika, elektronika, energetika   

        1. Názov práce : Stereofónny elektrónkový NF zosilňovač

           Autor : Pavol Kababik Trieda:  3.A

 

        2. Názov práce : VYSOKOFREKVENČNÁ INDUKČNÁ PEC

            Autor : Štefan Hužvár Trieda:  3.A        Spoluautor : Miroslav Hunyor Trieda:  3.A

 

         3. Názov práce : Inteligentný automat na výdaj sladkostí – časť: obsluha

           Autor : Pavol Prekop   Trieda:  4.B         Spoluautor : Marek Sviatko Trieda:  4.B

 

Kategória :  12 Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika

       1. Názov práce : Inteligentný automat na výdaj sladkostí – časť: predobsluha

            Autor : Peter Béreš  Trieda:  4.D             Spoluautor : Gabriel Tegdeš Trieda:  4.B

 

       2. Názov práce : Rezervačný systém na konzultačné hodiny

            Autor : Lukáš Strišovský  Trieda:  4.B        Spoluautor : Erik Pöhm Trieda:  4.F

 

       3. Názov práce : Schránka s prístupom na heslo- trezor

             Autor : Viktor Janočko Trieda:  4.B            Spoluautor : Matej Marcinčák Trieda:  4.B

 

Poznámka : Prvé 2 miesta z každého odboru postupujú do ďalšieho kola

 

V Košiciach  11 . Februára  2010                                                                         Porota :  Členovia      Ing. Alexander Žatkovič 

                                                                                                                                                                Ing. Ján Lechman

                                                                                                                                                                Ing. Rudolf Sviantek

                                                                                                                                              Predseda:    Miroslav Máthé

                                                                 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2008/2009

 

Výsledková listina školského kola  SOČ 2008/2009

Kategória : 02 Matematika, fyzika, informatika

1.  Názov práce:  Webová prezentácia – redakčný systém

      Autor :  Tomáš Štark         Trieda 4.A    

 

2.  Názov práce:  Študent    hra                                                       

     Autor :  Lukáš Šarocký       Trieda 4.A

 

3.  Názov práce:  Webová Prezentácia                                        

     Autor :  Tomáš Orság       Spoluautor :  Michal Papáč    Trieda 4.A

 

Kategória : 11 Elektrotechnika, elektronika, energetika

1. Názov práce:  Inteligentný komplex so skleníkom                 

    Autor :  Filip Prochyra      Spoluautor :  Daniel Pálfy    Trieda 4.F

 

2. Názov práce:  Inteligentný komplex so skleníkom

     Autor :  Patrik Klenovič     Spoluautor :  Branislav Barbierik  Trieda 4.F                

 

3. Názov práce:  Zvukový generátor napätia  

     Autor : Radoslav Ferko    Spoluautor : Pavol Gajdoš     Trieda 4.F 

 

Kategória : 12 Mikroprocesorová , výpočtová a telekomunikačná technika  

1.  Názov práce:  Bezdrôtová komunikácia medzi AT89C2051 

     Autor :  František Onderko     Spoluautor :  Michal Redaj     Trieda 4.B

                                                                                                      

2.  Názov práce:  Elektronické zabezpečovacie zariadenie  

     Autor :  Peter Zacharov   Trieda 4.A                       

 

Kategória : 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktickej techniky  

1.  Názov práce:  Teslov transformátor                                                         

    Autor :   Štefan Hužvár    Trieda 2.A

 

Poznámka : Prvé 2 miesta z každého odboru postupujú do ďalšieho kola

                                                                                                                                           

V Košiciach

18 . Februára  2009

                                                                       Porota :  členovia       Ing. Alexander Žatkovič 

                                                                                                          Ing. Marián Kaščák

                                                                                                          Ing. Jaroslav Janoušek

                                                                         Predseda:                 Miroslav Máthé

 

 

 

-–––––––––––––––––––––

Stredoškolská odborná činnosŤ

2007/2008

 

Výsledková listina školského kola  SOČ 2007/2008

Kategória : 01 – Informatika

 

1.Názov práce:  Internetová knižnica

  Autori : Matej Gagyi   trieda : 4. C         Michal Sabol  trieda : 4. C       

 

Kategória : 11 Elektrotechnika , elektronika,  energetika

 

1. Názov práce:  Inteligentný dom

   Autori : František Dulák   trieda : 4. A                 Peter Červeňák   trieda : 4. A       

 

2. Názov práce:  Skleník riadený PLC

  Autori : Peter Andrássy   trieda : 4. A                   Martin Januš    trieda : 4. A    

             

3. Názov práce:  Inteligentný rodinný dom riadený prostredníctvom Internetu

   Autori :    Michal KUBĚNKA trieda : 4. B             Matej Kotras trieda : 4.  B  

             

4.  Názov práce:   Inteligentný výťahový triedič

      Autori :   Papcun Dalibor      trieda : 4. A         Miroslav Puškel  trieda : 4. A

 

Kategória : 12  Mikroprocesorová, výpočtová, telekomunikačná technika

 

1. Názov práce:   Iq dom    

 Autor :  Maroš Ďuratný   trieda : 1. B

 

2.  Názov práce:  Autonómny stabilizačný systém pre RC vrtuľníky

      Autori : Tomáš Šváb   trieda : 4. E        Štefan Mento  trieda : 4. F

 

3. Názov práce:  Zabezpečenie bytu pomocou IR čidla

     Autori : Ján Knutelský   trieda : 4.  B       Martin Mičko  trieda : 4. B

 

4 . Názov práce:  Domový Zabezpečovací systém riadený cez PCL711B  

     Autor :  Jakub Kalivoda   trieda : 4. A

 

Kategória : 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 

1. Názov práce:  ČÍSLICOVÉ RIADENIE TEPLOTY V PECI  pomocou programu CONTROL WEB 5

    Autori : Miroslav Moroz    trieda : 4. A     Michal Putnoki     trieda : 4. A    

  

2. Názov práce:  Panel so snímačmi.  

   Autor :  Miroslav Peťo    trieda : 4. A

 

3 . Názov práce: Model plavebných komôr

     Autori :  Miroslav Trembecki   trieda : 4. B  Štefan Kundrát trieda : 4. B    Radovan Kovalčik   trieda : 4.  C 

 

 

20 . Februára  2008 

 

Porota :   členovia :                                                                Ing Alexander Žatkovič 

                                                                                               Ing Marian Kaščak

                                                                                               Ing Jaroslav Janoušek

                                                                      Predseda:        Miroslav Máthé

 

 

Prvé 2 miesta z každého odboru postupujú do ďalšieho kola

 

 

Foto  TU  alebo v hq TU

 

 

 

Výsledky školského kola SOČ 2006  / 2007

 

 

   1. Informatika

       1. názov práce  : Virtuálna prezentácia a interaktívna prehliadka školy

          Autori :   Dominik Januvka     4.C

       2.  názov práce  : Hra naprogramovaná v Jave vykreslená pomocou OpenGl

           Autori :  Tóth Peter              Matúš Sabo    4.F

 

        -  názov práce  :  Wi-Fi Sieť 

            Autori :      Milan Szarvaš           4.F

  

11 Elektrotechnika a energetika

 

1.    názov práce  : Automaticky riadený skleník priemyselným automatom Simatic S7-200

Autori : Beáta Krankusová            Romana Hižnayová            Trieda 4 .D

2.    názov práce  :  Plavebná komora

      Autori :   Viktor Krsitian          Ondrej Sabol    4.A

 

       -   názov práce  :  INTELIGENTNÝ DOM

             Autori :  Ladislav Tomaškovič                   Daniel Valko     4.D

-  názov práce  :  Elektronicky futbal

            Autori :  Peter Škodi       Dávid Andresz      4.D

 -  názov práce  :  Inteligentný výťahový triedič

     Autori :   Ladislav Záboly         Miroslav Šimočko     4.D 

 -  názov práce  :   Ekologická  olejová nádrž

     Autori :    Róbert Dohányos     Jaroslav Kropmaský    4.D

  -  názov práce  :   Výroba dopravníkmi

       Autori :     Michal Drančák     Peter Gondoľ            4.D

 

12 Mikroprocesorová, výpočtová, telekomunikačná technika

      1.  názov práce  :  Výťah ovládaný mikroprocesormi

Autori :  Branislav Berč  4.F              Dopirák Tomáš   4.F

 

14  Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.    názov práce  : Regulovanie teploty v peci

      Autori : Peter Lengyel      Jozef Kondáš  4.A

        2.  názov práce   Sekvenčný pásový dopravník – plnička

             Autori :    Michal Mochnáč      Jakub Korbel             4.A

 

        -   názov práce  :     Riadenie dopravníkov

             Autori :   Marian Liptak              Jan Kiss                  4.D

   

V Košiciach  13.02.2007

 

                                                              Porota :   členovia :   Ing Alexander Žatkovič 

                                                                                               Ing Marian Kaščak

                                                                                               Ing Michal  Copko

                                                                      Predseda:        Miroslav Máthé

 

 

Foto  TU  alebo v hq TU

 

 

2005/2006

 

 

Na našej škole sa uskutočnilo 16. februára 2006 školské kolo SOČ.

 

Výsledková listina SOČ 2005/2006 :

 

 

01 – Informatika

1.miesto

Názov práce : iSHOP

Autor : Zsolt Szabó           4.E

 

2.miesto

Názov práce : Jadro internetového informačného systému ….

Autor : Eduard Drusa    4.B

 

3.miesto

Názov práce : Moduly pre informačný systém školy

Autor : Tomáš Sedlák   Spoluator : Michal Kremeň

 

11 – Elektrotechnika , elektronika,  energetika

1.miesto

Názov práce : Tester bipolárnych tranzistorov

Autor : Ladislav Mikluszký     4.E

Odbor : 11 Elektrotechnika

 

12 – Mikroprocesorová, výpočtová technika, telekomunikačná technika

1.miesto

Názov práce : Komunikácia mikrokontrolérov …..

Autor :   Kamil Svätokrížny             

 

2.miesto

Názov práce : Autonómny robot

Autor : Alexander Sütö                    

 

14 – Učebné pomôcky

1.miesto

Názov práce : Riadene parkovisko

Autor : Tomáš Cichý                Spoluator : Jozef Majaláth

 

2.miesto

Názov práce : Riadenie parkoviska programovateľným automatom SIMATIC S700

Autor : Jozef Király    Spoluator : Martin German-Sobek

 

3.miesto

Názov práce : Model automatickej brány

Autor : Ladislav Mikluszký   4.E

Spoluator : Stanislav Iglarčík

 

 Prvé 2 miesta z každého odboru postupujú do ďalšieho kola 

 

Komisia :  Predseda : Máthé Miroslav

                 Členovia : Ing. Alexander  Žatkovič       Ing. Kaščák Marián        Ing. Haus Jaroslav

 

Foto zo školského kola SOČ 2005/2006  nájdete Tu

 

 

 

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosŤ

2004/2005

 

                   

Výsledky  súťaže  SOČ pre šk.r 2004/2005

 

 

         Dňa 15.2.2005 prebehlo na našej škole školské kolo SOČ.   Zúčastnilo sa ho 19 súťažiacich s 12 prácami, ktorí súťažili v štyroch odboroch a to Informatika, Výpočtová a telekomunikačná technika, Elektrotechnika a Učebné pomôcky. Súťažiaci preukázali vo svojich vystúpeniach a prácach svoje odborné vedomosti a zručnosti, ako aj odvahu a chuť súťažiť, za čo im patrí obdiv a naše uznanie.

         Do vyššieho kola, t.j. regionálneho, podľa pravidiel, postupujú maximálne dve súťažné práce z každej kategórie. Našu školu budú na základe úspešnosti na školskom kole reprezentovať títo študenti :

 

Odbor „Informatika“

         1. miesto     Žolko, 4.A                               On line teplomer

         2. miesto     Adamčík, 4.E                          Plane Arcade

 

Odbor „Výpočtová a telekomunikačná technika“

         1.miesto               Komenský, 4.B                       Elektronická reklama

         2.miesto              Feher, Balogh, 4.F          Malá vodná elektráreň

 

Odbor „Elektrotechnika“

         1. miesto     Kiraly, 3.D                              PA reproduktorová sústava

         2. miesto     Blaho, 4.B                               Logické ovládanie audiozosilňovača

 

Odbor „Učebné pomôcky“

         1. miesto     Nevezi, Žák, Rusnák      , 4.D  Programovanie PLC automatov

         2. miesto     Stupák, Holingyak, 4.E            Autoumyvárka

 

         Menovaným chcem touto cestou ešte raz poďakovať za ich prácu a popriať veľa úspechov a skvelé umiestnenie na regionálnom kole.

 

        

Fotky z SOČ 2005 nájtete tu

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2003/2004

 

17. februára 2004 sa uskutočnilo na našej Škole školské kolo súťaže Stredoškolskej Odbornej Činnosti .

 

Foto zo SOČ 2003/2004  tu  album                   a   tu  v max rozlišení.

 

Výsledková listina školského kola SOČ 2003/2004

 

01 -  Informatika

1. Názov práce: Linux-router/internetová gateway

    Autor: Branislav Moroz, trieda 4.B  Spoluautor: Tomáš Rakušinec, trieda 4.B

2. Názov práce: Multimediálne CD o SPŠE

    Autor: Balogh Tibor, trieda 3.F  Spoluautor: Martin Fehér, trieda 3.F

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

07 –  Ekológia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

1. Názov práce: MVE – Malé vodné elektrárne

    Autor: Miloš Pukanský trieda 4.E

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

09 –  Strojárstvo, hutníctvo a doprava

1. Názov práce: Elektronické riadenie predzápalu na motocykle značky Jawa

    Autor: Adam Mackovjak

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 –  Elektrotechnika, elektronika a energetika

1. Názov práce: Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x65W/8W triedy Hi-Fi

     Autor: Ján Kerekeš Spoluautor: Patrik Róžai

2. Názov práce: Diaľkové ovládanie garážovej brány

    Autor: František Rakoci, trieda 4.A  Spoluautor: Martin Oravec, trieda 4.A

X. Názov práce: Reproduktorová sústava 2x145W

    Autor: Martin Kusko, trieda 4.B  Spoluautor: Tomáš Topoľčanský, trieda 4.B

X. Názov práce: Stabilizovaný zdroj

    Autor: Viktor Matej  Spoluautor: Ondrej Weiser

X. Názov práce: Laboratórny zdroj 0-30V/0-5A

    Autor: Štefan Ráškay Spoluautor: Tomáš Béreš

X. Názov práce: Servopohony a ich ovládače

    Autor: Július Drozda, trieda 4.B  Spoluautor: Erik Greškovič, trieda 4.B

X. Názov práce: Farebná hudba

    Autor: Bertalan Kiss

X. Názov práce: Aktívny subwoofer

    Autor: Juraj Petruňa

X. Názov práce: Výkonový zosilňovač so stroboskopom

    Autor: Peter Blažko

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12 -  Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika

1. Názov práce Vodné chladenie počítača ( s Peltierovým článkom )

    Autor: Marek Behun, trieda 4.B  Spoluautor: Marek Barnabaš, trieda 4.B 

2. Názov práce: ADSL – prístup k rýchlejšiemu a lacnejšiemu internetu

    Autor: Ján Vozár, trieda 2.A

X. Názov práce: Hardware PC

   Autor: Juraj Gajdoš, trieda 4.B     Spoluautor: Ján Micák, trieda 4.B 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prvé dve miesta z každej kategórie postupujú do ďalšieho kola.


Komisia SOČ:

Členovia komisie: Ing. Žatkovič

                                Ing. Janoušek

                                Mgr. Margová

Predseda komisie: Máthé   

 

Košice 17.02.2004

 

 

 **************************************************************************************************

 

 

 

 

ArchÍv Výsledkových listín  regiónálne , krajské, celoštátne KolÁ Tu