Header image

 

Školský rok 2014/2015:

 • Vladimír Kuchár - Náš (teraz už bývalý) žiak na celosvetovej súťaži CCNA NetRiders 17. 10. 2014 vyhral kategóriu "Central Europe". Na túto súťaž sa registroval ešte ako študent našej školy, čím prispel k šíreniu dobrého mena našej školy v zahraničí.
 • Michal Papierník a Juraj Šolc (IV. B) - sa umiestnili  na 3. mieste celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik.
 • Jozef Petro a Christopher Stupák (II.A) - získali 1. miesto v súťaži IHRA 2015 – programovanie počítačových hier v kategórii stredné školy za hru s názvom LAST LIGHT. Dňa 12.06.2015 boli slávnostne ocenení a dostali Čestné uznanie za dosiahnuté úspechy v informatických a matematických súťažiach od Košice IT Valley.
 • Cyril Pavlovič (III.B) na 6. ročníku festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí „Mosty bez bariér“, ktorý sa uskutočnil v obci Pribeník 17. 09. 2014, bol ocenený predstaviteľmi KSK v súťaži „TOP VÝROBOK“ v technickej kategórií 1. miestom.
 • Dominik Fedor (III.C) -  sa umiestnil na 2. mieste v kategórii študenti stredných škôl v súťaži v lezení robotov na komín v areáli CASSOVAR BUSIESS CENTER v Košiciach Na komín 2014.
  Projekt „Šplhajúci robot“ Dominika Fedora získal aj prvé miesto na prehliadke projektov TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 14/15 v priestoroch Katedry mechatroniky a elektroniky Žilinskej univerzity.
  Dňa 12. 2. 2015 prebehlo v Bratislave vyvrcholenie vedomostnej súťaže celoslovenskej Strojárskej olympiády. Naši študenti súťažili v kategórií aplikovaná mechanika a mechatronika, kde Dominik FEDOR obsadil 2. miesto.
 • Tomáš Rjapoš, Richard Grus, Dávid Petráš (III.C) - ako víťazi národného kola prezentovali svoje závery a odporúčania na medzinárodnej konferencii v Poľskom meste Legnice, ktorá sa konala 4. 5. 2015 až 6. 5. 2015. 
 • Dávid Binder (IV.B) a Marián Tverďák (I.F) - na súťaži Mladý mechatronik pre zmiešané tímy ZŠ a SOŠ reprezentovali Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a vytvorili dva súťažné tímy spolu so žiakmi ZŠ Nám. L. Novomeského v Košiciach (Alexom Irányim a Tomášom Kobezdom).
 • Miroslav Priščák (IV.F), Adam Laboš (I.A), Martin Vico (II.D) a Jaroslav Priščák (III.E) - získali pre našu školu druhé miesto na krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise chlapcov.
 • Róbert Štefko (IV. C) - úspešne reprezentoval školu 14.-15.4.2015 na súťaži ENERSOL – SK s projektom robot Wall-e v Tvorivej kategórii. 
 • Marko Vasiľ (IV.B) a Ladislav Hric (IV.F) - reprezentovali školu  s projektom "Inteligetná autoumyvárka" na 12. ročníku súťaže "Siemens Young Generation Award". Téma súťaže bola "Riešenia pre Váš región".
 • V tomto školskom roku 9 študentov získalo priemyselný certifikát MTCNA - MikroTik Certified Network Associate.
 • Pribudli ďalší absolventi Cisco akadémie, ktorí získali medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA):
  CCNA1 - 15 žiakov, CCNA2 - 21 žiakov, CCNA3 -3 žiaci. 


Školský rok 2013/2014:

 • Vladimír Kuchár (IV.A)  - získal v národnom kole súťaže NAG (Networking Academy Games)  2. miesto v kategórii UNI- SŠ, 2. miesto v kategórií NetRiders,  postúpil do medzinárodnej súťaže NetRiders a medzi 172 účastníkmi z 57 krajín z regiónu EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) obsadil krásne 5. miesto.
 • Vladimír Kuchár (IV.A), M. Petrik (IV.A), Hudzík (III.A) – získali v celoslovenskom kole súťaže NAG (Networking Academy Games) 1. miesto v kategórii  HS3 v súťaži družtiev SŠ.
 • Cyril Pavlovič (II.B) -  získal 1. miesto V kategórií Automatizácia a informatizácia strojov a procesov na celoslovenskej vedomostnej súťaži Strojárska olympiáda a 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 12 - Elektrotechnika a hardware
 • Miroslav Petrik (IV.A) – získal 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 11 – Informatika , 2. miesto (JuniorWeb-SŠ) a špeciálne ocenenie – The spot (Junior Design SŠ) na súťaži JuniorInternet
 • Jozef Bardzák, Emil Mako - 6. miesto Tvorivá kategória ENERSOL 2014 celoštátne kolo
 • Eduard Láhl (IV.A), Michal Ferencsík (IV.C) – účasť v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní
 • Marek Šuca (III.A), Ľubomír Labanič (III.A) – 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní – webdizajn
 • Tento školský rok 13 študentov našej školy úspešne zvládlo a získalo  priemyselný certifikát MTCNA - MikroTik Certified Network Associate,
 • Pribudli ďalší absolventi Cisco akadémie, ktorí získali medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA):
 • CCNA1 - 18 žiakov, CCNA2 - 10 žiakov, CCNA3 -2 žiaci: Matta a Varhanovský ( IV.A), Certifikát CCNA4 získal žiak Kuchár ( IV.A)
 • Samuel Šofranko (II.E)  získal 2. miesto v regionálnom kole Olympiády v anglickom jazyku.
 • Krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili Filip  GURBAĽ (III. F)  v kategórii A a Matej FEDOR (I. A) v kategórii B.
 • Dominik Matis (I.B) - účasť v krajskom kole Matematickej olympiády,
 • Dávid KELIŠEK ( II. A) nás reprezentoval na krajskom kole Olympiády ľudských práv.
 • Matej FEDOR (I. A) získal 3. miesto v regionálnom kole  Hviezdoslavovho Kubína, 9. miesto vo vedľajšej kategórii celoštátneho kola súťaže ENERSOL 2014
 • Branislav Ševc ( II.D) sa stal školským šampiónom v súťaži Matemetický klokan a s percentilom 99,8 patril medzi prvých desať najúspešnejších študentov na Slovensku.
 • Roland Körtvely (I. E), Miroslav Medviď (I. E) Samuel Hrubovčák (I. F) reprezentovali našu školu vo finále súťaže IHRA 2014.
 • Dávid Pakes, Marco Ilič a Dávid Kelíšek (II.A) - reprezentovali našu školu ako tím Lýceisti z II.A  v krajskom kole súťaže v prezentačných zručnostiach Prezentiáda
 • Úspešní riešitelia informatickej súťaže Ibobor: Janočko (II.D), Ševc (II.D), Sajko (II.D), Pirčák (II.D), Szilágyi (I.G), Regeci (III.E)
 • V športových súťažiach nás reprezentovali:
  • Tomáš Dratva (IV.A), Milan Dratva (III.A)  - bedminton- M SR,  medzinárodné súťaže
  • Imrich Herczek (IV.A), Jakub Tomeček (II.D), Marko Vasiľ (III.B) – kickbox -Majstrovstvá sveta, Svetový pohár, M SR
  • Július Petrík (IV.A) - snowbording
  • Matúš Kundrát (IV.A) - Súťaž tanečníckych schopností o cenu Š. Mráza MS v ľudových tancoch

  

Školský rok 2010/2011:

 • Ján Maďar (3.B) - 1.miesto v Olympiáde anglického jazyka v školskom kole a 2. miesto v regionálnom kole
 • Daniel Bibko, Jozef Ferencz, Dávid Feher, Martin Kurinec, Jakub Béreš, Radek Němec, Jozef Bardzák, Ján Vilčko, Ladislav Gáll, Lukáš Bari a Adrián Nagy - 3. miesto v regionálnom kole a 5. miesto v krajskom kole Turnaja vo volejbale
 • Patrik Vyšňovský (4.C) - získal prvé miesto v kategórii študentov SŠ na 3. ročníku Komenského behu a 1. ročníku behu primátora Košíc na 3,2km (dĺžku trate zabehol za 10:28 minút). 16.4.2011 sa zúčastnil Budimírskeho polmaratónu a získal pekné 23. miesto pri účasti cez 200 bežcov aj zo zahraničia. V pondelok 9.5.2011 sa Patrik Vyšňovský umiestnil na 2. mieste krajského kola v atletike v behu na 3000m a postúpil do celoslovenského kola v Bratislave.
 • 24 žiakov a 2 pedagógovia pocestujú v rámci projektu Euroscola do Strasburgu
 • úspešné absolvovanie projektu Etika v podnikaní, 25 žiakov získalo certifikáty
 • Patrik Výrostko (3.D) - 2. miesto v projekte Inovačný kemp v USS Kosice
 • 22 žiakov zo 4.C získalo certifikáty za Aplikovanú ekonómiu
 • 25 žiakov získalo certifkáty v projekte Myslím ekonomicky
 • Samuel Baron, Filip Dvořák a Michal Šuhy (4.F) - postup do finále súťaže Technická myšlienka roka s prácou "Automatické riadenie CNC stroja"
 • Tomáš Balta, René Sulyok (4.E) - 1. miesto v krajsom a 5. miesto na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti s projektom "Inteligentné parkovisko"
 • Matúš Ondáš (4.E) - 1. miesto v krajskom a 2. miesto na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti s projektom "Serverové riešenie pre domácnosti a malé podniky"
 • Slavomír Šimko (4.F) - postup do finále súťaže EUCYS s prácou "Automatizovaná triedička farebných kovov"
 • Karol Gajdoš (4.B) - 1. miesto v obvodnom a druhé miesto v krajskom kole Olympiády z Nemeckého jazyka


Školský rok 2009/2010:

V publicistickej súťaži Nakŕmi veda ľudstvo v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sa umiestnili v celoslovenskom finále Richard Jacko zo 4.C na treťom mieste.
Martin Výrostko, Martin Peterčák a Marián Kern (4.F) sa umiestnili vo svojej kategórii na 4. mieste v regionálnom kole SOČ. Taras Kapraľ (4.F) sa umiestnil vo svojej kategórii na 5. mieste v regionálnom kole SOČ. Pavol Kababik (3.A) sa umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste v regionálnom a na 1. mieste v krajskom kole SOČ. Štefan Hužvár a Miroslav Hunyor (3.A) sa umiestnili vo svojej kategórii na 3. mieste v regionálnom kole a 3. mieste v krajskom kole SOČ. Gabriel Tegdes (4.B) a Peter Béreš (4.D) sa umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste v regionálnom a na 1. mieste v krajskom kole SOČ. Lukáš Strišovský a Erik Pöhm (4.F) sa umiestnili vo svojej kategórii na 6. mieste v regionálnom kole SOČ.


Školský rok 2008/2009:

Literárna súťaž Elektrina už nekope  - v školskom kole uspeli Miroslav Lizoň z 3.C a Ľubomír Bartoš z 2.D. Ich práce boli zaslané do celoslovenského kola.

V publicistickej súťaži Európa v škole uspel Richard Jacko z 3.C – práca Urýchľovač ľudskej empatie a Lukáš Vavrek s multimediálnou prezentáciou Letné potulky Írskom.

V publicistickej súťaži Nakŕmi veda ľudstvo v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sa umiestnili v celoslovenskom finále Richard Jacko z 3.C na prvom a Martin Janšo z 3.C na druhom mieste.

Jaroslav Brada zo 4.A získal na olympiáde v anglickom jazyku 1. miesto v okresnom kole v kategórii 2D, 1.miesto v krajskom kole a 6. miesto v celoštátnom kole v rovnakej kategórii.

Štefan Hužvár z 2.A získal na Fyzikálnej olympiáde 2. miesto.


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001935192
DnesDnes716
Tento týždeňTento týždeň3462
Tento mesiacTento mesiac34903
počet návštev od 26.4.2015