Header image

 

Obsah článku

 Motivačný predmet

Z portfólia predmetov ponúkaných národným projektom sa na našej škole začal vyučovať predmet Internet vecí, ktorý sa vyučuje vo štvrtom ročníku v študijnom odbore Technické lýceum, následne sa tento predmet bude vyučovať aj študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. Cieľom predmetu je naučiť žiakov ako sa spracúva informácia, ďalej nadviazanie komunikácie s internetom (MQTT) a možnosť získania tejto informácie kdekoľvek na svete s prístupom na internet.

Logo - IT akadémia partner

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy