Header image

 

Obsah článku

 

Vzdelávanie učiteľov

Do pozornosti otvorené relevantné vzdelávania v rámci IT Akadémie realizované na UPJŠ v Košiciach.

Kurz

Termín

Prihlasovanie do

Počet celodenných stretnutí

Výučba matematiky na SŠ

Od 28.10.2019

25.10.2019

5

Výučba fyziky na SŠ

Od 01/2020

15.12.2019

5

Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ 

Od 12/2019

30.11.2019

5

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ 

Od 25.10.2019

22.10.2019

5

Výučba pokročilejších techník programovania

v príprave

 

5

Dáta a ich prezentácia

Od 01/2020

15.12.2019

5

Objektové programovanie a prezentácia dát

Od 01/2020

15.12.2019

5

Počítačové systémy

v príprave

 

5

 

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy