Header image

 

Obsah článku

Science Lab  

Naša škola je vďaka národnému projektu IT akadémia vybavená modernou technológiou, ktorá je integrovaná v učebni IT predmetov – Science Lab. Keďže sa jedná o vybavenie laboratória pre využitie na účely IT predmetov (hlavne Internet vecí), laboratórium disponuje novými špičkovými počítačmi, WIFI smerovačmi, osciloskopmi a laboratórnymi zdrojmi, mikropočítačmi Raspberry Pi, rôznymi vývojovými setmi, ale aj digitálnymi multimetrami, komponentmi pre spájkovaciu techniku, rôznymi senzorovými setmi, atď.    

Aktivity v laboratóriu Science Lab:

  • Prebiehajúca výučba predmetu Internet vecí
  • Otvorené hodiny v Science Labe v predmete Internet vecí a Robotika
  • Krúžková činnosť v Science Labe zameraná na využitie IT v praxi, prebieha pod vedením Ing. Barutiaka s názvom „Sieťové technológie v internete vecí“ vhodná pre žiakov stredných odborných škôl aj 2. stupeň základných škôl
  • V rámci krúžkovej činnosti prebehne aj akcia zameraná na žiakov základných škôl Juniverzity.
No events found

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy