Header image

 

Obsah článku

ECo-C

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aby ste získali ECo-C® certifikát, musíte úspešne absolvovať 4 skúšky (Tímová práca, Selfmarketing, Manažment pri konfliktoch a Komunikácia). Pomocou týchto 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie. Osvoja si komunikačné techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť medziľudské vzťahy ako vo vlastnom tíme, tak aj v styku so zákazníkom.

Pre tieto skúšky sú k dispozícii učebné materiály, ktoré sú aprobované u ECo-C® Europe, resp. u národných koordinačných stredísk. Záverečná časť pre získanie certifikátu prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 min. dialóg so skúšobným komisárom. 

ECo-C® výhody:

  • Trvalé štandardné základné vzdelanie v oblasti vývoja osobnosti a komunikácie platné v krajinách Európskej únie
  • Zvýšenie šancí na európskom trhu práce
  • Zlepšenie, prípadne vybudovanie osobných kompetencií
  • Normovaný priebeh skúšky podľa „Centrálneho abiturientného systému“
No events found

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy