Header image

 

Obsah článku

ECDL

Na našej škole pravidelne realizujeme konzultácie aj testovanie na ECDL. ECDL (European Computer Driving Licence) je vlastne Európsky vodičský preukaz na počítače.

ECDL ponúka ucelené riešenie v oblasti identifikácie, vzdelávania a certifikácie digitálnych zručností bežného používateľa výpočtovej techniky. Je založený na unikátnom súbore sylabov (súpis požadovaných znalostí a zručností), na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti, a metodike, ktorá spoľahlivo overí, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. 

Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy