Header image

 

Milí uchádzači o štúdium v pomaturitnom odbore 2563Q Počítačové systémy,

Výsledky prijímacieho konania na duálne pomaturitné štúdium sú uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 10.6.2020.

Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania uvedené v Kritériách na prijatie (absolvovali on-line pohovor v T-Systems a test z IKT) budú rozhodnutia o prijatí / neprijatí odoslané e-mailom aj poštou do 12.6.2020. Ďalšie informácie a pokyny uverejníme čoskoro.  

Prihláška na duálne pomaturitné štúdium je elektronická a nájdete ju na stránkach spseke.sk/web/prihlasky_vos. Vyplnením prihlášky ste boli zaradení do zoznamu uchádzačov, ktorí boli pozvaní na on-line pohovor do spoločnosti T-Systems. On-line pohovor bol nutnou požiadavkou pre prijatie na štúdium, čo znamená, že bez absolvovania on-line pohovoru nie je možné prijať uchádzača na toto štúdium. MŠVVaŠ SR z dôvodu COVID-19 zrušilo povinnosť vytlačiť prihlášku. Z dôvodu prerušeného vyučovania v školách v dôsledku COVID-19 boli upravené a aktualizované Kritériá na prijatie študentov na pomaturitné vyššie odborné štúdium.

Aktualizované Kritériá na prijatie na VOŠ - DUAL 2020/2021

Elektronická prihláška na štúdium Počítačové systémy (2563Q), školský rok 2020/2021

 ..

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002579859
DnesDnes1085
Tento týždeňTento týždeň8897
Tento mesiacTento mesiac13703
počet návštev od 26.4.2015