Header image

 

Milí uchádzači o štúdium v pomaturitnom odbore 2563Q Počítačové systémy,

Podávanie prihlášok na duálne štúdium v odbore 2563Q Počítačové systémy bolo 31.5.2020 ukončené.

Prihláška na duálne pomaturitné štúdium je elektronická a nájdete ju na stránkach spseke.sk/web/prihlasky_vos. Vyplnením prihlášky ste boli zaradení do zoznamu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na on-line pohovor do spoločnosti T-Systems. On-line pohovor je nutnou požiadavkou pre prijatie na štúdium, čo znamená, že bez absolvovania on-line pohovoru nie je možné prijať uchádzača na toto štúdium. MŠVVaŠ SR z dôvodu COVID-19 zrušilo povinnosť vytlačiť prihlášku. Z dôvodu prerušeného vyučovania v školách v dôsledku COVID-19 boli upravené a aktualizované Kritériá na prijatie študentov na pomaturitné vyššie odborné štúdium.

Aktualizované Kritériá na prijatie na VOŠ - DUAL 2020/2021

Elektronická prihláška na štúdium Počítačové systémy (2563Q), školský rok 2020/2021

 ..

Banner

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002425298
DnesDnes3543
Tento týždeňTento týždeň12138
Tento mesiacTento mesiac12138
počet návštev od 26.4.2015