Header image

 

Milí uchádzači o štúdium v pomaturitnom odbore 2563Q Počítačové systémy,

Prihláška na duálne štúdium je elektronická a nájdete ju na stránkach spseke.sk/web/prihlasky_vos. Kompletný postup spolu s kritériami pre prijatie študentov nájdete v tomto dokumente. Vyplnením prihlášky sa zaradíte do zoznamu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor do spoločnosti T-Systems. Pohovor je nutnou požiadavkou pre prijatie na štúdium, to znamená, že bez absolvovania pohovoru nie je možné prijať uchádzača na toto štúdium. Po úspešnom odoslaní prihlášky sa vygeneruje PDF súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, doplniť rodné číslo a spolu s potrebnými prílohami ho zaslať do 31.5.2020 poštou, prípadne osobne na adresu: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice.

Elektronická prihláška na štúdium Počítačové systémy (2563Q), školský rok 2020/2021

Kritériá na prijatie študentov

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002257945
DnesDnes1287
Tento týždeňTento týždeň10237
Tento mesiacTento mesiac36682
počet návštev od 26.4.2015