Header image

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

Dokumenty:
Znenie usmernenia
Počty žiakov prijímaných na stredné školy v Košickom samosprávnom kraji pre rok 2022/2023 (SPŠE sa nachádza na strane 2 dole)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Vzhľadom na zmenu legislatívy sú po novom vyžadované na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania (čiže úkony počas prijímacieho podania) vyžadované podpisy oboch rodičov. V prípade dohody rodičov o tom, že podania bude podpisovať jeden rodič je potrebné podpísať dokument Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní. V prípade, že existuje ťažko prekonateľná prekážka k získaniu podpisu oboch rodičov, musí rodič podpísať o tejto skutočnosti Čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004418712
DnesDnes206
Tento týždeňTento týždeň5478
Tento mesiacTento mesiac68542
počet návštev od 26.4.2015