Header image

 

Postup počas prijímacieho konania

V prvom kole prijímacieho konania na stredných školách sa uchádzači najneskôr 20.5.2021 dozvedia na www.spseke.sk a edupage svoje poradie po prijímacích skúškach. Výsledky prijímacieho konania po posune poradia po tzv. "nezapísaných" uchádzačoch budú priebežne uverejnené cez vyhľadávač na stránke školy www.spseke.sk . Ďalšia aktualizácia poradia bude 25.5.2021 na základe prijatých záväzných potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium uchádzačov prijatých na odvolanie v rámci autoemedúry.

Ako sa odvolať 

Upozornenie: Zákonný zástupca uchádzača sa môže písomne, alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. odvolať až po prevzatí Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miestaAk uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta, môže sa zákonný zástupca uchádzača proti neprijatiu odvolať. Odvolanie musí byť postavené na konkrétnej výhrade. Odvolanie sa musí adresovať tomu, kto rozhodnutie o neprijatí uchádzača vydal, teda riaditeľovi školy. Riaditeľ školy môže o odvolaní rozhodnúť sám. Preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že sa v procese prijímacieho konania uvoľnili miesta po "nezapísaných" uchádzačoch o štúdium, vydá nové rozhodnutie, ktorým zruší svoje pôvodné rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a následne rozhodne o prijatí v rámci autoremedúry. Ak nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (príslušný samosprávny kraj). Zriaďovateľ školy (Košický samosprávny kraj) ako odvolací orgán v druhom stupni preskúma obsah rozhodnutia a odvolania a následne potvrdí, alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľa školy.

Vzor odvolania 

Ďalšie potrebné informácie

O výsledku prijímacieho konania sa uchádzač dozvie písomným rozhodnutím zaslaným poštou, e-mailom, prostredníctvom edupage, ako aj prostredníctvom vyhľadávača výsledkov prijímacieho konania zadaním kódu žiaka na webovej stránke školy. Vo vyhľadávači je uvedené poradie uchádzača podľa celkového počtu bodov, ktoré získal v prijímacom konaní a stav prijatia. Táto informácia neobsahuje meno uchádzača, len vopred oznámený kód žiaka. Zákonný zástupca prijatého uchádzača na základe výsledku o prijatí oznámi záujem o štúdium na strednej škole (SPŠE Košice) tak, že doručí záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. Toto oznámenie je možné poslať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou, prípadne osobným doručením do poštovej schránky na vchodových dverách do budovy školy SPŠE, Komenského 44, Košice. Ak zákonný zástupca uchádzača prijatého na odvolanie v rámci autoremedúry  do 4. júna 2021 nedoručí záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole v rámci autoremedúry bude neplatné.

Ak bude uchádzač úspešný a prijatý aj na inú strednú školu a uprednostní štúdium na nej, zákonný zástupca žiaka svojím podpisom zruší pôvodné svoje oznámenie zaslaním nového potvrdenia o nenastúpení na štúdium. Následne doručí nové potvrdenie o nastúpení na štúdium inú strednú školu, na ktorú sa tým zapíše.

Tieto informácie nemôžu byť použité na právne účely a majú len informatívny charakter.

ISIC KARTA

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003758024
DnesDnes1236
Tento týždeňTento týždeň12483
Tento mesiacTento mesiac6889
počet návštev od 26.4.2015