Header image

 

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.2.2021 v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v študijných odboroch 2561M informačné a sieťové technológie a 2675 M elektrotechnika rozhodol, že žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“ bude toto hodnotenia nahradené priemerom známok z daného predmetu zo všetkých koncoročných, alebo polročných hodnotení, v ktorých bol žiak hodnotený známkou. Príklad: výsledná vypočítaná priemerná známka z daného predmetu sa zaokrúhli do hodnoty 1,50 nadol, teda na 1, od priemernej hodnoty 1,51 sa výsledná známka zaokrúhli nahor, teda na 2,00.

 

 

 

 

OKT
28

28.10.21 - 29.10.21


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003662600
DnesDnes3027
Tento týždeňTento týždeň3027
Tento mesiacTento mesiac63896
počet návštev od 26.4.2015