Header image

 

V predmete Telekomunikácie sa žiaci 3. ročníka zoznamujú so základnými pojmami a princípmi využívanými v oblasti telekomunikačnej techniky. Naučia sa ako je možné, že signály sa dokážu šíriť aj bez drôtov na dlhé vzdialenosti, prečo je analógová televízia lepšia ako digitálna, či ako sa nejaké neviditeľné elektromagnetické vlnenie, ktoré nám dennodenne prúdi okolo našich hláv, dokáže v televízore poskladať do obrazu a zvuku. Nie je to však len suchá teória, pretože všetky tieto poznatky vieme ihneď prezentovať žiakom na školskom Web SDR prijímači s pripojenou 40 metrovou anténou. Žiaci sa tiež oboznámia s technológiami používanými pri satelitných systémoch, anténach, mobilných sieťach či optických zariadeniach.

V predmete Prax v III. ročníku učíme žiakov obsluhovať a nastavovať satelitné prijímače a set-top boxy, spoznávajú princípy snímačov a nastavenia zabezpečovacích systémov (alarmov) a inteligentných budov, taktiež  prenášajú signály optickým káblom.

Žiaci maturitného ročníka v predmete Telekomunikačná technika  získavajú poznatky o sofistikovaných telekomunikačných systémoch, telefónnych ústredniach ako aj o princípe multimediálnych systémov, zariadení a o ich softvéroch. Na praktických cvičeniach k predmetu si nadobudnuté teoretické vedomosti overujú  pri realizácii úloh ako napríklad: programovanie pobočkovej ústredne, programovanie inteligentnej budovy podľa požiadaviek zákazníkov, overujú si  šírenie elektromagnetických vĺn pri meraní vlastností káblov, získavajú informácie o kvalite GSM signálu, vytvárajú virtuálnu počítačovú sieť, inštalujú softvérovú VoIP ústredňu či merajú útlm v optických kábloch.

Žiaci môžu nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatniť pri tvorbe samostatných projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ale aj po maturite. Môžu sa zamestnať ako technici vo firmách, ktoré sú zamerané na podporu alebo servis telekomunikačných a multimediálnych zariadení, vo firmách so "spojárskou" činnosťou ako firemný "správcovia" technických zariadení. V nemalej miere si  môžu svoje vedomosti rozširovať ďalším štúdiom na vysokých školách v odboroch zameraných na multimediálne telekomunikácie. 


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001935270
DnesDnes794
Tento týždeňTento týždeň3540
Tento mesiacTento mesiac34981
počet návštev od 26.4.2015