Header image


Dňa 14. mája 2014 sa uskutočnil už štvrtý ročník „Európskych solárnych dni“ na našej škole, ktoré majú za úlohou poukázať na výhody správneho využívania energie zo Slnka a taktiež majú za úlohu

...

"Keď končí sa Vaša spoločná cesta,
smiech zomrel v tichu opustenej triedy,
zostali po Vás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle
a v ušiach znie Ti

...

V dňoch 12. a 15. mája 2014, počas prijímacích skúšok, sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie na TECHNICKEJ UNIVERZITE v Košiciach. Mali možnosť vidieť laboratória a zoznámiť sa s výskumom na týchto

...

Nielen oslava sviatku Zeme, ale i tradícia našich predchodcov viedla k tomu, aby naši štvrtáci vysadili stromčeky a dokázali tak, že im Matka príroda nie je ľahostajná napriek stále rozvinutejšej

...

Dňa 24. apríla 2014 v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2014 v priestoroch Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Jesennej ulici č. 5 sa

...

Dňa 16.4.2014 sa v Košiciach konalo krajské kolo súťaže v prezentačných zručnostiach. Našu školu reprezentoval tím Lýceisti z II.A v zložení:
Dávid Pakes, Marco Ilič a Dávid Kelíšek.

 

Čítať ďalej...

 

...

Dňa 8. 4. 2014 sa v priestoroch školy stretli talentovaní študenti, aby ukázali svoje recitátorské schopnosti v školskom kole už 60. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Výsledky

...
 

Po úspešných minulých ročníkoch sa aj v tomto školskom roku naša škola rozhodla zorganizovať  súťažzameranú pre žiakov 8. ročníka základných škôlpod názvom „Dni energií“.Cieľom súťaže je zvýšiť a podporiť

...

Dňa 13.2.2014 prebehlo v Bratislave vyvrcholenie vedomostnej súťaže celoslovenskej Strojárskej olympiády spojenej s Dňom otvorených dverí, kde študenti stredných škôl mohli bližšie spoznať Strojnícku

...

Dňa 06.02.2014 sa všetci žiaci 1., 2. a 3. ročníka technického lýcea a vybraní žiaci z ostatných tried zúčastnili 1. kola matematickej súťaže PANGEA. Viac na www.pangea-sutaz.sk


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001759584
DnesDnes380
Tento týždeňTento týždeň380
Tento mesiacTento mesiac35464
počet návštev od 26.4.2015