Header image

 

Opäť sa naša škola môže pochváliť skvelými výsledkami v súťaži Enersol. O postup na medzinárodnú konferenciu sme museli zabojovať už na krajskom kole. V každej kategórií našu školu prezentovali dve práce. Umiestnenie na krajskom kole:

Hlavná kategória:

2. miesto: Jakub Novák s prácou Energetická a finančná úspora s robotickým pracoviskom   

3. miesto: Richard Remáč s prácou Bezdotykový smetný kôš

Tvorivá kategória:

1. miesto: Dávid Bernát, Peter Antplík s prácou Moderné chovanie hydiny

3. miesto: Lukáš Bánes s prácou Model prečerpávacej vodnej elektrárne

Na celoštátnom kole nás reprezentovali dve práce, z nich na 4. mieste sa umiestnila práca žiakov D. Bernáta a P. Antolíka. Druhý menovaný reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnej konferencie Enersol EU 2023, ktorá sa tohto roku konala v Olomouci.

Okrem úspechu našich projektov sme si mohli pozrieť niekoľko ďalších skvelých prác a nápadov od ostatných škôl. Mnoho projektov sa zameriavalo na inovatívne riešenia v oblasti energetiky a ekológie, čo ukazuje, že mladí ľudia sa cítia zodpovední za budúcnosť našej planéty a snažia sa prispieť k udržateľnému rozvoju technológií.

 Ing. A. Knutelská, koordinátorka súťaže
                                                                      Jakub Novák, autor fotografií

Fotografie nájdete vo fotogalérii

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy