Header image

 

Pomôcka pre žiakov a rodičov

  • V prípade, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje plnoletý žiak alebo jeho zákonný zástupca triedneho učiteľa alebo vedenie školy, ak je triedny učiteľ nedostupný (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). Žiak v takomto prípade nenavštevuje školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je tiež bezodkladné oznámenie karantény, ak mu bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou mimo prostredia školy.
  • Ak je žiak pozitívny, riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca v súčinnosti s RÚVZ zabezpečí preventívnu karanténu žiakov a učiteľov, ktorí nemajú výnimku z karantény. Na základe počtu výnimiek žiakov z karantény rozhodne riaditeľ školy po konzultácii s RÚVZ o prezenčnej, prípadne dištančnej výučbe v triede.
  • Ak bol člen spoločnej domácnosti v úzkom kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test, odporúčame dieťa ponechať doma do výsledkov testu člena domácnosti.
  • Ak má člen spoločnej domácnosti, s ktorým dieťa žije pozitívny test, ostáva dieťa - žiak (ak nemá platnú výnimku) v domácej karanténe a riadi sa nariadeniami RÚVZ a nariadením lekára (pediatra). Ostatní žiaci triedy pokračujú v štandardnom (prezenčnom) spôsobe výučby.
  • Všetci žiaci, ktorým začína nariadená karanténa kontaktujú svojho pediatra - lekára a riadia sa ďalej jeho pokynmi.
  • Ak žiaci v karanténe nevykazujú známky ochorenia a neboli testovaní PCR testom, prídu do školy po ukončení nariadenej karantény.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  • Dĺžka karantény triedy bude žiakom a učiteľom oznámená v poznámke na suplovaní, v udalostiach na edupage, príp. prostredníctvom e-mailu.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004418675
DnesDnes169
Tento týždeňTento týždeň5441
Tento mesiacTento mesiac68505
počet návštev od 26.4.2015