Header image

 

Na základe výsledkov prijímacieho konania na SPŠ elektrotechnickú v Košiciach uverejňujeme konečné poradie uchádzačov v prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022 ku dňu 25.5.2021 v študijných odboroch 2675 M elektrotechnika a 2561 M informačné a sieťové technológie. Vzhľadom na úplné obsadenie plánovaného počtu žiakov na prijatie je prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 ukončené.

Odvolania voči neprijatiu pre nedostatok miesta, ktoré boli doručené do školy v stanovenej lehote a ktoré sme nemohli vyriešiť v rámci autoremedúry riaditeľa školy, budú zaslané na Odbor školstva KSK. 

V študijnom odbore 2675 M elektrotechnika sme plánovali prijať 60 uchádzačov, záujem o štúdium v tomto odbore potvrdilo 60 uchádzačov. V študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie sme plánovali prijať 135 uchádzačov, záujem o štúdium v tomto odbore potvrdilo 135 uchádzačov. Druhé kolo prijímacieho konania na SPŠE Košice nebude.

ĎAKUJEME VÁM ZA VÁŠ ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA SPŠ ELEKTROTECHNICKEJ V KOŠICIACH.

Poznámka: Vyplnenú Žiadosť o ISIC preukaz pre svojho syna (dcéru), ktorý k nám nastupuje na štúdium je potrebné doručiť osobne do školy spolu s poplatkom 20,- € do 25.6.2021. Preukaz ISIC nie je pre žiakov povinný.

Dokumenty:
Výsledky v odbore elektrotechnika (aktualizované 25.5.2021)
Výsledky v odbore informačné a sieťové technológie (aktualizované 25.5.2021)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium


No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003374024
DnesDnes2906
Tento týždeňTento týždeň2906
Tento mesiacTento mesiac40816
počet návštev od 26.4.2015