Header image

 

 

Stravovanie v školskej jedálni pri SPŠE Košice

 

Pokyny k stravovaniu pre žiakov od 16.9.2020

Harmonogram výdaja jedla pre jednotlivé triedy

 

Oznam zákonným zástupcom  a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 

Príloha k Vnútornému poriadku SPŠE Košice k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19

 

 

POZOR!

Nový dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (10.9.2020 – NOVÉ ZNENIE)

POZNÁMKA: Vyplnené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  žiak donesie so sebou pri návrate do školy v prípade predchádzajúcej trojdňovej neúčasti na vyučovaní.

 

Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 a ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránke MŠVVaŠ SR:    https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/  


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002718567
DnesDnes130
Tento týždeňTento týždeň19258
Tento mesiacTento mesiac77866
počet návštev od 26.4.2015