Header image

 

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice sa uskutočnili vo štvrtok 8. októbra 2020 pred hlavným vstupom do budovy školy v čase od 15.45 h. do 17.30 h. (1. a 2. kolo). Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa volí na obdobie štyroch rokov (2020 -2024) a tvorí ju 11 členov.

Do Rady školy boli 8.10.2020 v 2.kole zvolení títo zástupcovia rodičov:

  1. Tomáš KOŽIARSKY (I. ročník)
  2. Tatiana ŠUĽOVÁ (II. ročník)
  3. Peter ONOFREJ (II. ročník)

Stravovanie v školskej jedálni pri SPŠE Košice

Pokyny k stravovaniu pre žiakov od 16.9.2020

Harmonogram výdaja jedla pre jednotlivé triedy

 

Oznam pre verejnosť

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Príloha k Vnútornému poriadku SPŠE Košice k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19

 

 

POZOR!

Nový dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (16.9.2020)

POZNÁMKA: Vyplnené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  žiak donesie so sebou po každom prerušení dochádzky žiaka do  školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov).

 

Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 a ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránke MŠVVaŠ SR:    https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/  


No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003278849
DnesDnes3517
Tento týždeňTento týždeň11273
Tento mesiacTento mesiac34022
počet návštev od 26.4.2015