Header image

 

Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice na základe per rollam hlasovania v pedagogickej rade školy dňa 17.4.2020 oznamuje názvy predmetov v 2. polroku 2019/2020, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Zoznam predmetov je uvedený v prílohe. 

Žiaci sú naďalej povinní absolvovať aktivity a úlohy zadávané vyučujúcimi v týchto predmetoch, avšak nebudú v uvedených predmetoch hodnotení známkou.

Príloha: Zoznam schválených predmetov

Banner

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002425198
DnesDnes3443
Tento týždeňTento týždeň12038
Tento mesiacTento mesiac12038
počet návštev od 26.4.2015