Header image

 


Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý je od roku 1999 každoročne vyhlásený Slovenskou pedagogickou knižnicou, sa aj v tomto školskom roku podarilo zrealizovať na našej škole.

7. október 2014 - bol dňom „D“, na ktorý sa tešili predovšetkým prváci, nakoľko toto podujatie bolo práve pre žiakov 1. ročníka, z ktorých mnohí ani nevedeli, že aj na strednej škole môžu využívať služby školskej knižnice. Vzhľadom na minimalistické rozmery školskej knižnice sme podujatie rozdelili takto: dve sekcie sme realizovali v priestoroch spoločenskej miestnosti školy a tá najzaujímavejšia bola v samotnej knižnici. 

Každú vyučovaciu hodinu jedna prvácka trieda rozdelená do 3 skupín pracovala na plnení úloh v sekciách:

   Cudzojazyčná literatúra a slovníky

   Odborná literatúra

   Krásna literatúra


V každej triede sa všetky skupiny žiakov v priebehu hodiny vystriedali na každom stanovišti. Atmosféru sme dotvorili aj úpravou prostredia – jesenná dekorácia (lístie, tekvičky, ovocie, oriešky, čajové sviečky, ....

Marta Greňová

 


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002715479
DnesDnes2480
Tento týždeňTento týždeň16170
Tento mesiacTento mesiac74778
počet návštev od 26.4.2015