Header image

 

Žiaci SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa v piatok 8.februára 2019 aktívne zapojili inovačného workshopu pod vedením lektorov z Ministerstva hospodárstva SR. Táto aktivita sa uskutočnila v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Inovačný workshop podnietil u mladých ľudí nekonvenčné myslenie a spôsob hľadať riešenia netradičným spôsobom.

Najskôr žiaci spolu s lektormi rozprávali o úspešných svetových inovátoroch, ocenili ich snahu napomáhať celosvetovému rozvoju. Oboznámili sa aj so slovenskými inovátormi a vynálezcami, ktorí sa stali úspešnými, pričom povzbudzujúce bolo, že mnohí z nich začínali s inováciami už počas štúdia. Postupne si žiaci otestovali svoje schopnosti logického myslenia, i preukázali svoje postoje k riešeniu problému. Nebáli sa pritom vysloviť i neštandardné slová a návrhy. Použitím techniky generovania nápadov vzniklo počas workshopu viacero návrhov na tému „Nové cesty za kultúrou v regióne“, ktorej cieľom bolo nájsť riešenie, ako prilákať mladých ľudí do múzeí a galérií v regióne. V druhej téme s názvom  „Zatraktívnenie cyklotrás“ navrhli žiaci ako by sa dala skvalitniť doplnková infraštruktúra na cykloturistických trasách prostredníctvom kompletnej vybavenosti na oddychových miestach. Obidve témy boli zadané Košickým samosprávnym krajom.

V závere workshopu žiaci prezentovali svoje nápady a riešenia pred riaditeľom školy, lektormi a učiteľmi školy. Pri prezentácii sa zamerali na konkrétne možnosti ako zatraktívniť ponuku múzeí a galérií tak, aby boli lákavejšie pre mladú generáciu. Zaujímavosťou by bolo napríklad krátke divadelné predstavenie, virtuálne okienko do minulosti, ochutnávka jedál, či bezplatné parkovanie pre návštevníkov.

Pri prezentovaní možností zlepšenia cykloturistických trás navrhli napríklad zlepšenie označenia cyklotrás, rozšírenie a vzájomné pospájanie jednotlivých trás, vytvorenie aplikácie s ukážkou cyklotrás a zaujímavých miest v ich okolí, či osadením schránok prvej pomoci. Zaujímavá bola aj myšlienka stimulovať občanov, ktorí by využili bicykel na cestovanie do práce. 

Počas workshopu boli žiaci veľmi iniciatívni, obstáli v ňom na výbornú a zaslúžia si našu pochvalu aj uznanie. Inovácia regiónu je dôležitá nielen pre turistov, ale aj jeho obyvateľov. Je dôležité cítiť sa dobre tam, kde sme doma,  poznať  svoju krajinu aj históriu a pri poznávaní využívať súčasné technické vymoženosti.  Inovácia nie je vyhradená pre niekoľkých. Je potrebné prichádzať s novými nápadmi, inovovať a v svete sa prezentovať ako úspešná krajina. Je to niečo, čo budeme musieť prijať všetci, ak chceme napredovať. 

Realizovaný workshop je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii                          Ing. Anna Knutelská, vyučujúca SPŠE Košice


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003642413
DnesDnes2596
Tento týždeňTento týždeň2596
Tento mesiacTento mesiac43709
počet návštev od 26.4.2015