Header image

Na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave sa stretli dňa 17. septembra 2018 zástupcovia škôl z 2. ročníka programu Európskeho parlamentu EPAS a zároveň účastníci  3. ročníka spolu za účasti europoslancov EP za SR p. Borisom Zalom a p. Ivanom Štefancom. Naša škola SPŠ elektrotechnická v Košiciach sa zaradila do 3. ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 26 škôl z celej SR.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí, podnietiť ich záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň. Žiaci tak získajú priamu skúsenosť s európskym občianstvom, čo táto skutočnosť znamená  pre ich každodenný život a ako môžu zmeniť Európu v budúcnosti.

V Slovenskej republike tento program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Súčasťou tejto malej slávnosti i otvorenia bolo aj odovzdanie plakiet a tiež certifikátov úspešným školám z 2. ročníka programu EPAS. Ocenenia boli odovzdané riaditeľom Informačnej kancelárie EP v Bratislave p. R. Hajšelom a za prítomnosti zástupcov z AINova p. M. Jendeková, p. K.Cigánová  a expertmi Helsinského výboru p.D. Horná, p. K. Petőcz.

Viac informácií nájdete na web stránke:

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2018/

sept_18/epas_18.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/

                                                                                   Ing. Marta Greňová, Ing. Jana Trnková

 

 

Mesiac: Aktivity:
September

Európsky deň jazykov - Kvíz: Poznáš Európu? - 1.ročník

Možnosti pre mladých - Profesia days Košice 2018 - 2. a 4. ročník

 Október

Exkurzia v Ekocentre Poroszló v Maďarsku - 3.ročník

Možnosti pre mladých - This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

Kampaň ,,Tentoraz idem voliť- This time I am voting“


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001358631
DnesDnes1216
Tento týždeňTento týždeň1216
Tento mesiacTento mesiac13885
počet návštev od 26.4.2015