Header image

Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si v utorok 27. marca z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.  Boli medzi nimi aj dvaja pedagógovia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Ďakovný list za rozvoj informačných technológií na škole, intenzívnu spoluprácu pri zavedení duálneho vzdelávania, obetavú a zodpovednú prácu v prospech rozvoja školy a za mimoškolské aktivity si v hoteli Bôrik v Bratislave prevzal Ing. Michal Copko zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každý rok pripomíname 28. marca, ocenil predseda Košického samosprávneho kraja dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov. Ocenenie im v reprezentačných priestoroch východoslovenského múzea odovzdal predseda KSK Ing. Rastislav Trnka. Jedným z ocenených učiteľov, ktorému predseda KSK odovzdal ďakovný list bol aj Ing. Ján Lechman zo SPŠE Košice. Na škole pôsobí od roku 2002 ako stredoškolský učiteľ odborných elektrotechnických predmetov. Je odborníkom v oblasti automatizácie a priemyselnej informatiky. Okrem pedagogickej činnosti pripravuje žiakov na odborné súťaže na národnej i medzinárodnej úrovni. Vlani získali jeho žiaci na prestížnej súťaži Siemens Young Generation Award jednu z hlavných cien. Dlhodobo sa podieľa odbornej príprave žiakov na medzinárodné súťaže v oblasti automatizácie. 

Riaditeľ školy Ing. Štefan Krištín ocenil dňa 4. apríla 2018 na slávnostnom zasadnutí pedagogickej rady školy pri príležitosti Dňa učiteľov plaketou J.A Komenského Ing. Baluchu, Mgr. Havíra, Ing. Mentovú, Ing. Richterovú a Ing. Trnkovú za ich dlhoročnú prácu a mimoškolské aktivity.


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001712590
DnesDnes1412
Tento týždeňTento týždeň1412
Tento mesiacTento mesiac50504
počet návštev od 26.4.2015