Header image

 Vyhodnotenie projektu -  prezentácia

 

 Vytvorené učebné texty/metodické listy:

 Študijný odbor 2675 M Elektrotechnika

• Elektrotechnika 1. ročník– 9 pracovných listov na 18 vyučovacích hodín,  

• Elektrotechnika 2. ročník - – 3 pracovné listy na 12 vyučovacích hodín,

 Študijný odbor 3918 M Technické lýceum

• Technické meranie 3. ročník - 11 pracovných listov na 22 vyučovacích hodín,

 Študijný odbor 2695Q Počítačové systémy (Duálne vzdelávanie)

• Základy elektroniky a elektrotechnického merania - 4 ppt prezentácií na 8 vyučovacích hodín, 2 pracovné listy na 8 vyučovacích hodín.

• Základy priemyselnej informatiky - 9 pracovných listov na 18 vyučovacích hodín.  

 

Počet vyškolených pedagogických zamestnancov

V dňoch 26.08. – 28.08. 2015 bolo vyškolených 16 učiteľov odborných predmetov SPŠE Košice v rozsahu 12 hodín (4 hodiny denne).