Vytlačiť 

Na tejto stránke nájdete zadania študentských projektov. Každý projekt je riešený tímom zloženým z 2 žiakov z rôznych krajín. Cieľom je nie len naučiť sa konkrétne technické vedomosti a zručnosti ale získať aj potrebné mäkké zručnosti pre prácu v tíme a komunikáciu

CZ - PL: RFID lock
CZ - PL: Temperature regulation
CZ - PL: Weather station
CZ - SI: Greenhouse
CZ - SI: Crossroad
CZ - SI: Smart bin
CZ - HU: Parking robot
CZ - HU: Arduino based weather station
CZ - HU: RFID based attendance system
HU - PL: Lego Automatic Parking System
HU - PL: Lego Line Follower
HU - PL: Lego Robot following the labyrinth exit
SI - PL: Intelligent mirror
SI - PL: LED cube
SI - PL: Solar sun tracker
SK - CZ: Conveyor belt with possibility of sorting products
SK - CZ: Singal generator
SK - CZ: Voltage meter with web output
SK - HU: RFID system for borrowing keys from reception
SK - HU: User programmable LED cube
SK - HU: Voltage meter with voice output
SK - PL: Lixie Clock
SK - PL: Robot for painting easter eggs
SK - PL: Word Clock
SK - SI: Electronic price tag
SK - SI: Programmable robot for kids
SK - SI: System for feedback of school lunches