Vytlačiť 

Správy na sociálnych sieťach:
Fanpage SPŠE Havířov - správa 1
Fanpage SPŠE Havířov - správa 2
Fanpage SPTŠ Murska Sobota
Fanpage Klaipeda Ship Building and Repairing School
Fanpage SPŠE Košice - správa 1
Fanpage SPŠE Košice - správa 2

Správy na webstránkach zapojených škôl:
Webstránka SPŠE Havířov
Webstránka SPŠE Košice
Webstránka Klaipeda Ship Building and Repairing School

Správy v médiách:
Správy miestnej slovinskej televízie
Radniční listy - Havířov
Košický a prešovský Korzár

Propagačné materiály pre internú disemináciu
Pracovné oblečenie
Leták pre študentov