Vytlačiť 

Rozhlasové vysielanie Rádia Regina Košice dňa 15.4.2016

Upútavka na rozhlasové vysielanie Rádia Regina Košice na sociálnej sieti Facebook

Článok v školskom časopise Multipas

Článok na webovej stránke KSK

Článok na vnútornej webstránke Deutsche Telekom AG

Článok na stránke spoločnosti T-Systems Slovensko (partnerská firma v duálnom vzdelávaní)

Rollup banner vo vestibule školy