Vytlačiť 

SPŠ elektrotechnická organizuje už 7. ročník podujatia  pre žiakov ZŠ s názvom ,,Dni energií“.

Termín podujatia:  21.-22. marca 2017

Cieľom podujatia je:

Podujatie je určené:

Podmienkou účasti je:

 Registračný formulár :

  Registračný formulár - online

  Registračný formulár - doc

 Nájdete nás:  

 Spoločenská miestnosť
 SPŠ elektrotechnická
 Komenského 44
 Košice

Doprava (MHD):

 Električky:

 Autobusy:

 Podmienky súťaže:

Hlavná kategória – tvorivá

  1.  Vytvoriť krátke (hrané, animované) video zamerané na šetrenie energie:
  1. Vytvoriť PPT prezentáciu zameranú na znižovanie spotreby energie v domácnosti alebo vo svojej škole: 
  1. Vymyslieť, zhotoviť so svojimi učiteľmi, spolužiakmi alebo rodičmi produkt s tematikou úspory energie, ktorý bude nápaditý a bude finančne nenáročný : 

Vedľajšia kategória - umelecká 

Vytvoriť tri práce propagujúce tematiku „Energie medzi nami“ za svoju školu: 

Hodnotenie : 

Práce žiakov bude hodnotiť komisia zložená z učiteľov odborných predmetov. Hodnotitelia budú posudzovať práce podľa nasledujúcich kritérií: 

Víťazi  budú prezentovať svoje práce v deň konania podujatia. 

 Tešíme sa na vás!