Vytlačiť 

 Podmienky súťaže:

  Hlavná kategória – tvorivá

  1. Vytvoriť jeden animovaný spot na šetrenie energie:
  1. Vytvoriť jednu PPT prezentáciu zameranú na znižovanie spotreby energie v domácnosti alebo vo svojej škole:
  1. Vytvoriť produkt alebo maketu šetrenia energií v spolupráci so svojimi učiteľmi, spolužiakmi alebo rodičmi:

 Vedľajšia kategória - umelecká

 Vytvoriť tri výkresy s tematikou „Energie medzi nami“ za svoju školu:

Do súťaže sa môžu zapojiť tímy žiakov zo všetkých základných škôl z Košického kraja. 

 Podmienkou vstupu je:

Registračný formulár-online

Registračný formulár-pdf