Vytlačiť 

Projekt TELL
Prezentácia z Veľkej Británie
Prezentácia z Fínska
Prezentácia z Nemecka
Prezentácia zo Slovinska

Projekt MEEU
Článok v miestnych novinách zo stáže v Holandsku
Článok v regionálnych novinách zo stáže v Holandsku

Projekt IQES
Nástenka v priestoroch školy (fotka1, fotka2)
Článok v školskom časopise (1. strana1, 2. strana, 3. strana)
Informácia o realizácii projektu na stránke školy v Ptuji
Informácia o realizácii projektu na stránke Košického samosprávneho kraja

Všeobecná diseminácia
Rozhovor s riaditeľom školy Ing. Krištínom v rádiu LUMEN zo dňa 20.4.2011 - 1.časť
Rozhovor s riaditeľom školy Ing. Krištínom v rádiu LUMEN zo dňa 20.4.2011 - 2.časť