Header image

 

Informácie ku prijímaciemu konaniu 2018/2019:

Počet uchádzačov, ktorí splnili Kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok a zapísali sa na štúdium v stanovenom termíne ku dňu 7.5.2018 je nasledovný:

- na študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie - 2 žiaci prijatí bez PS a zapísaní na štúdium - zostávajúci počet voľných miest: 27 (z 29).

- na študijný odbor 2675M Elektrotechnika - 1 žiak prijatý bez PS a zapísaný na štúdium - zostávajúci počet voľných miest: 86 (z 87).

- na študijný odbor 3918M Technické lýceum - 9 žiakov prijatých bez PS a zapísaných na štúdium  - zostávajúci počet voľných miest: 49 (z 58).

Pred zápisom na štúdium si premyslite, či máte záujem o Nemecký jazykový diplom 1. stupňa – Deutsches Sprachdiplom (DSD I PRO) 

V 3. alebo 4. ročníku majú naši žiaci výnimočnú možnosť urobiť si priamo na našej škole nemecký jazykový diplom (sme prvá stredná odborná škola na Slovensku, ktorá umožnuje získať počas štúdia Deutsches Sprachdiplom DSD I PRO). Táto ponuka platí najmä pre žiakov, ktorí už mali nemecký jazyk na ZŠ a nie sú úplní začiatočníci. Ide o medzinárodne uznávaný diplom. Na túto skúšku budú prihlásení žiaci systematicky pripravovaní na riadnom vyučovaní nemeckého jazyka v rámci svojho rozvrhu hodín. Skúška je bezplatná.

---- 

Zápis prijatých uchádzačov po prijímacích skúškach bude v pondelok 21.5.2018 a v utorok 22.5.2018 od 8,00 do 15,30 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Ku zápisu je potrebná osobná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka a originál zápisného lístka, ktorý vydá ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Prítomnosť žiaka na zápise nie je nutná.  Rozhodnutie o prijatí na štúdium si prevezme zákonný zástupca osobne pri zápise. Nie je potrebné čakať na doručenie Rozhodnutia o prijatí poštou.

V prípade neprijatia uchádzača pre nedostatok miesta bude možné podať písomné odvolanie, ale až na základe doručeného Rozhodnutia o neprijatí v lehote 5 dní od jeho doručenia (nie e-mailom). Neprijatým uchádzačom bude Rozhodnutie riaditeľa školy zaslané doporučenou poštou s doručenkou najneskôr v stredu 23.5.2018. 

Prvé priebežné poradie po prijímacích skúškach v jednotlivých študijných odboroch bolo uverejnené na webovej stránke školy v piatok 18.5.2018 o 9:45 hod. Telefonické informácie ku poradiu po PS nebudeme poskytovať. V utorok 22.5.2018 popoludní (po zápisoch) bude uverejnené ďalšie aktualizované poradie.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.5.2018 / 09:45 hod. SLEDUJTE ĎALŠIE INFORMÁCIE KU PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM.

Priebežné poradie môžete zistiť prostredníctvom online vyhľadávača.

 

MáJ
21

21.05.18 - 24.05.18

MáJ
21

21.05.18 - 01.06.18

MáJ
28

28.05.18

MáJ
29

29.05.18 - 31.05.18


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001138372
DnesDnes1252
Tento týždeňTento týždeň15818
Tento mesiacTento mesiac37127
počet návštev od 26.4.2015