Header image

Kontaktný formulár - ikona

Študijný odbor 2563 Q Počítačové systémy

SPŠ elektrotechnická v Košiciach v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia ponúkajú novú možnosť trojročného pomaturitného vyššieho odborného duálneho vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT), teda štúdium v úzkom prepojení medzi školou a firmou.

T-Systems Slovakia je jedným z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na východnom Slovensku. Okrem toho spoločnosť organizuje a podporuje rozmanité verejnoprospešné a osvetové projekty. Vzdelávací projekt pripravený v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach, Košickým samosprávnym krajomSlovensko-Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou patrí medzi najambicióznejšie. T-Systems Slovakia prostredníctvom neho priamo prispeje ku zlepšeniu zamestnanosti mladých ľudí nielen v košickom regióne.

Pripravený program duálneho vzdelávania je primárne určený pre absolventov stredných odborných škôl a gymnázií s maturitou, ktorí už majú základné znalosti z oblasti informačných a komunikačných technológií. Štúdium sa bude sústreďovať na osvojenie si profesijného know-how a najmä praktických zručností v oblasti správy a riadenia IKT služieb.

Ambíciou nového študijného programu je vychovať (nielen pre potreby T-Systems) odborníkov na jednu konkrétnu oblasť, ktorej sa budú venovať do hĺbky, ale súčasne svojím rozhľadom pokryjú aj príbuzné technologické oblasti. V súčasnosti tento typ odbornosti „do šírky aj do hĺbky“ nie je na slovenskom trhu práce veľmi dostupný.

Týmto programom sa vytvoria predpoklady pre dlhodobú udržateľnosť pozície T-Systems ako popredného zamestnávateľa v regióne. V partnerstve so SPŠ elektrotechnickou a ďalšími  firmami vytvára spoločnosť v Košiciach prvý funkčný prototyp duálneho vzdelávacieho rámca pre prípravu IKT špecialistov. Ide nielen o zavedenie modelu, ktorý úspešne funguje v Nemecku, ale najmä o zvýšenie úrovne pripravenosti mladých ľudí pre prácu v globálnej firme, akou je T-Systems. Do roku 2015 plánuje T-Systems do tohto duálneho systému dostať niekoľko stovák študentov a pomocou neho vychovávať ročne vyše desiatky diplomovaných IKT špecialistov.

Ak máte záujem o štúdium alebo o ďalšie informácie o tomto odbore, kliknite na ikonu kontaktného formulára v úvode článku.

Článok o duálnom vzdelávaní na eduworld.sk: T-Systems podporuje projekt duálneho vzdelávania a študentom hneď ponúka prácu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler si prezrel edukačné centrum vo firme T-Systems, v ktorom sa žiaci vzdelávajú v rámci duálneho systému vzdelávania v Košiciach 3. novembra 2015. Články:

Článok o duálnom vzdelávaní v denníku Košice:dnes z 20.5.2015:  http://www.kosicednes.sk/ponukaju-zaujimave-studium-s-praxou/

Článok o duálnom vzdelávaní v denníku Košice dnes z 27. 2. 2015:  http://issuu.com/kosicednes/docs/priloha_kaiera_web/10

Viac informácií o študijnom odbore 2695 Q Počítačové systémy.

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

000733549
DnesDnes465
Tento týždeňTento týždeň1902
Tento mesiacTento mesiac16658
počet návštev od 26.4.2015